tisdag 30 juni 2009

Rot - arbetet gjort av person utan F-skatt?

Skattereduktion för ROT-arbete kan även tillgodoräknas privatperson som köper husarbete av en fysisk person som inte har F-skattsedel och som inte bedriver näringsverksamhet - dvs kort och gott en person som har A-skattsedel.

Skattereduktion tillgodoräknas med ett belopp som motsvarar de arbetsgivaravgifter som köparen har redovisat för arbetet i en förenklad skattereduktion.

Du kan alltså låta den bästa byggrannen göra jobbet, även om han inte är företagare.

Du fyller i blanketten förenklad skattedeklaration, som du finner på Skatteverkets hemsida, och slipper betala arbetsgivaravgiften. Jobbet gjort, vitt och beskattat. Med avdrag som tänkt.


Anette Grinde
Inga kommentarer: