måndag 15 juni 2009

Att låta samhället bygga på en ...

....kristen människosyn och värdegrund. Känns det rätt, eller fel?

Hur tänker du kring detta? Ja, kanske att vi skall ledas och inspireras av en kristen tradition och med det unika människovärdet och etiska omsorgsfulla grundvärden som utgångspunkt i allt det vi gör.

Människan är till sin natur rationell och förnuftig. Det ger henne frihet och möjlighet att välja i livet - t ex mellan ont och gott liksom mellan rätt och fel. Det ger henne också möjlighet att välja omsorgen till sin nästa och till naturen och alla dess resurser - men oxå att bara se sig själv och inte sina medvandrare på jorden, med andra förutsättningar och behov av stöd och hjälp.

Varje människa är en unik person. Oersättlig. Varje människa är en värdefull person. Och skall behandlas därefter. Kön, ålder, social position, sexuell, etnisk och religiös tillhörighet saknar betydelse. Varje människa är helt enkelt unik och fantastisk - och skall behandlas därefter. Precis som jag vill bli behandlad väl och med god respekt och vänlighet, vill var och en bli behandlad väl - och med god respekt och vänlighet.

Den som behöver hjälp skall få den hjälp och det stöd den behöver. Och - var och en som kan ge hjälp skall ge den hjälp och det stöd den är kapapel att ge. Var och en skall bidra utifrån sina resurser och sin kompetens. Var och en skall vårda och visa omsorg om de svaga och förtryckta - liksom om djur, växter och jordens resurser.

Den enskilda människans ansvarar för sitt liv, sina resurser, sina beslut och sina handlingar - med sikte att förvalta, inte förbruka. Med sikte på att vårda - för nu, och för all framtid. Ansvaret gäller såväl de egna som de gemensamma resurserna. Var och en för sig, och tillsammans - med en ständig helhetssyn.

Ett solidariskt samhälle med förvaltarskap i tanken kräven omsorg och klokskap - tillsammans. Det kräver att vi ständigt tänker till hur vi agerar bäst för oss själva, för varandra och för naturen i stort. Vi behövs, tillsammans - i omsorg om varandra.

Hur gör vi detta på bästa sätt?

Anette Grinde

Stuga uthyres i vackra Roslagen...

Inga kommentarer: