lördag 27 juni 2009

Ja, Göran Pettersson, ROT är en bra reform....

...sett ur perspektivet att minska skatten för människorna, att minska svartarbetet och att sätta mer fart på byggandet i denna tid av låg produktion och konsumtion.

Ja, ROT är definitivt en bra reform. Varje reform som minskar skatten och som minskar svartarbetet i vårt samhälle är jag ivrig att påheja. Men - där det finns delar i reformen där man tänkt fel, där bör man med skyndsamhet tänka om.

Så är det i denna reform - och då talar jag om det ansvar som lagts på byggarna och rekvisitionssättet för pengarna. Det är helt enkelt en feltänk, som behöver tas bort. Inte om ett år - utan just nu.

Ja, Skatteverket har lagt ner ett fantastiskt arbete på en regel som lagstiftaren inte kommunicerat tillräckligt med branschen innan regeln togs. De har talat och diskuterat, de har frustrerats, de har lagt ut mycket information på skatteverket.se och de håller informationstillfällen runt om i landet. De är duktiga, och de försöker göra det bästa av en svår situation.

Ja, det är bra att den enskilde personen inte behöver ligga ute med pengarna under lång tid. Det är bra att de kan få effekten med skyndsamhet. Men - det görs på fel sätt. Varför måste det gå via hantverkaren? "Mer bäst" måste vara att kunden gör denna ansökan själv. Direkt och själv, med sin egen garanti och underskrift, och inte av hantverkaren. "Mer bäst" måste vara en blankett, med tillhörande f-skattande faktura och betalningsunderlag, till Skatteverket. Med en stort mycket större möjlighet för Skatteverket att kontrollera det som kontrolleras ska. Nu läggs ansvaret på företagaren/hantverkaren. Det skapar mer administration. Det skapar frustration och sorg eftersom man här lägger uppgifter på en hantverkare som han/hon faktiskt inte kan. Hon tvingas in i kvalificerade uppgifter, som inte ligger - eller ska behöva ligga - på deras bord.

Göran Petterson - moderat riksdagsman - säger; "Nackdelen med systemet är att viss administration flytar från kunden till leverantören"

Nej, så är det inte. Det är inte frågan om viss administration. Det är mycket större än så.

Göran Pettersson säger oxå; "Jag tror därför att vi kommer att märka att den nu framförda kritiken mot faktureringsmetoden kommer att mildras kraftigt inom ett år. Om det visar sig att så inte blir fallet och/eller förslag till förbättringar till systemet redovisas så kommer troligen systemet modifieras."

Göran Pettersson och hela lagstiftarkollektivet, måste vara medvetna om att det är av stor vikt att redan från början stifta lagar som inte spär på företagarnas frustration över svåra regelsystem. Att öva, att låta företagarna drabbas av svåra regler när andra alternativ skulle vara bättre för såväl samhälle som för dess individer (privatpersoner och företag/are) är fel väg.

Lagstiftaren bör därmed med skyndsamhet ta bort användandet av faktureringsmodellen och istället införa en direkt ansökan som berör privatpersonen och Skatteverket.

Låt hantverkaren göra det han/hon är bäst på - att göra nya fantastiska byggnadsverk. Låt honom/henne slippa vara regelbedömare för andras räkning.

Anette Grinde

Inga kommentarer: