torsdag 11 juni 2009

NT skriver idag om att våldet mot kvinnorna ökar...

- att i snitt dödas 17 kvinnor om året av sin make, sambo, pojkvän eller ex
- att detta ofta föregås av hot eller våld från gärningsmannens sida
- att anmälda brott i vår stad uppgick till 2007 - 27 st och 2008 - 19 st

Man våndas och skräms när man läser om våldet. Om de nära relationerna som slutar så illa. Där man inte vågar säga stopp eller lämna. Där våldet, vreden och skadorna sätter starka negativa spår i människor och familjer i det dagliga - och för resten av deras liv.

Våldet och vreden mot kvinnorna måste ta slut. Likaså det som riktar sig mot männen.
Människorna måste kunna leva sida vid sida, vårda och visa omsorg om varandra - eller bara gå i lugn ton och takt när kärleken och omsorgen tagit slut och man inte finner en annan utväg.

Det måste finnas hjälp att få. Av medmänniskor och av samhälle. Av yrkesgrupper och av ideell kraft. Av kyrkor och av "vanliga".

Det måste finnas hjälp att få. För de som slår. För de som skapar terror. Och för de som får slag och vrede riktad mot sig.

Dessa frågor får aldrig hamna i skymundan, i tystnad.

Om detta måste ordas. För aktiv åtgärd. För en aktiv åtgärd, som leder till att vi kan leva i ett samhälle som inte innehåller våld och skadlig vrede.

Krassman (s), Catarina Wahlgren (v), Per Lodenius (c), Jan Emanuel Johansson (s) och Göran Pettersson (m) - hur ser ert arbete ut - lokalt i hemmapolitiken eller i riksdagen för er som sitter där - när det gäller denna typ av fråga? Hur ordar ni och hur handlar ni för frånvaro av våld och vrede i vårt samhälle?

Anette Grinde

1 kommentar:

Krassman sa...

@Anette
Hur jag ordar och handlar för frånvaro av våld och vrede i vårt samhälle? En ganska vid fråga måste jag säga. Jag arbetar aktivt mot de rasistiska organisationer som är aktiva i vår kommun. Har skrivit en motion till kommunfullmäktige där jag efterfråga en utbildning inom våra kommunalförvaltningar för att sprida kunskap om deras politik och deras sätt att arbete.

Främlingsfientlighet föder hat, hat föder hat, hat föder våld. Men orsakerna till våldet i vårt samhälle är en komplicerad flora av orsaker. Missbruk, ohälsa och andra socioekonomiska faktorer spelar roll. De som slår har ofta blivit slagna själva och därför är Socialens förbyggande arbete med våra unga prioriterat, inte av alla men i alla fall av det partiet jag förträder.

Länka gärna till Catarina Wahlgrens blogg oxå, så hon ser att du ställt frågan till henne.