onsdag 3 juni 2009

Så fungerar ROT-avdraget....

Avdrag för reparation, underhåll och tillbyggnationer av fastigheter (ROT) och avdrag för hushållsnära tjänster ingår i samma skattepaket. Skattereduktion för dessa två företeelser tillsammans kan, för varje enskild person, uppgå till maximalt 50 000 kr per år.

Enligt information från Skatteverket är regelsystemet inte tidsbegränsat.

Skattereduktionern uppgår till maximalt 50 000 kr på ett underlag om 100 000 kr, inklusive mervärdesskatt. Reduktion kan bara erhållas för arbetskostnader, aldrig för material.

ROT-avdraget är personligt. Det kan fås av en person som äger en hel eller en del av en fastighet när arbetet utförs, har fyllt 18 år under året, bor i fastigheten (som permanent eller fritidsbostad) och betalt fakturan för reparationen/underhållet av fastigheten. Om fler delägare finns har varje delägare rätt till avdraget - under samma förutsättningar, dvs ålder, boende och betalning. Makar kan fördela avdraget som de önskar,.

Det räcker om hantverkaren sänder en faktura även om antalet delägare är fler än en. Det är dock av vikt att det på fakturan framgår namn/personnummer till den/de personer som önskar skattereduktion för byggnationen. Fastighetens beteckning bör också framgå av fakturan, då hantverkaren behöver dessa uppgifter för sin ansökan till Skatteverket. Hantverkaren måste veta fördelningen mellan personerna.

Skattereduktionen gäller för boenden i småhus eller i bostadsrätter, inte för tomtarbeten och inte för hus som inte används för egna boenden.

Skattereduktion kan också fås om huset bebos av ägarens föräldrar, men inte av deras egna barn (såvida de inte ingår i det egna hushållet).

Skatteverket gör utbetalningen till det konto som hantverkaren har kopplat till sitt skattekonto. Betalningen går inte via skattekontot, utan direkt till hantverkarens konto.

En oro har funnits hos företagare att Skatteverket kommer att kvitta dessa betalningar mot obetalda skatter för företagaren eller restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten. Det kommer inte att ske, säger Skatteverket. Detta är betalning för fakturor, för utförda arbeten, och de skall gå till företagaren/hantverkaren.

Hantverkaren måste klura ut hur mycket kunden tidigare har använt av de maximala 50 000 kr som kan fås i reduktion - men han/hon kan inte fråga Skatteverket. Det kan bara kunden göra.

Det gamla reglerna för ROT gäller fram till den 30 juni och de nya börjar den 1 juli. Utfört arbete eller betalning som ske den 30 juni eller tidigare, omfattas av de gamla reglerna.

Utfört arbete och betalning som görs den 1 juli eller senare omfattas av de nya reglerna - inkluderande t ex fakturamodellen.

Skatteverket rekommenderar att arbete som görs fram till den 30 juni och det som görs därefter faktureras separat, eftersom olika regelsystem gäller för skattereduktionen.

Eftersom fakturamodellen införs mitt under året ger lagen en möjlighet för kunden att få skattereduktion för HUS/ROT arbeten även om hon missar att använda fakturamodellen. Denna "säkerhetsventil" gäller dock bara under 2009. Därefter gäller fakturamodellen strikt.

Denna lag ger strul för hantverkaren - det ger mer administration och mer tassande in i familjernas privata ekonomi. De riskerar att få vänta på pengarna som de väl behöver i sin verksamhet genom att de skall komma från två håll, och att det ena måste inväntas för att det andra skall kunna komma - och de riskerar att hamna i bedömningsdiskussioner som inte kan ligga på deras bord.

Anette Grinde
2 kommentarer:

Anonym sa...

Hej!

Mycket bra förklarat.
Jag tycker att de nya reglerna för ROT stinker sink och förstår inte vad det ska vara bra för mer än att det blir mer adm. arbete för alla inblandade.
Vill vi ha det?

En fråga om ditt inlägg...

Är du helt säker på det där med kvittningen mot eventuella skulder till KF samt SKV?

Mvh
En av många småföretagare

Reflektioner Allteftersom sa...

Hej.

Informationen om frånvaro av kvittning mellan Skv och Kronofogden kommer från Skatteverket direkt. De har givit uttryck för att sådan bedömning inte skall göras innan utbetalning sker. Det skall företagaren sålunda inte behöva oroa sig för.
Kronofogdekrav från Skv måste sålunda gå vanlig väg och inte "gena" för att pengarna redan finns hos Skv.

Allt Gott
Anette