onsdag 3 juni 2009

ROT kan ge kvarskatt för fastighetsägaren...

Kunden får allt passa sig lite när han/hon tänker sig att använda skattereduktionen för ROT.

Lite koll, lite sifferexersis och lite medvetenhet ser ut att vara på sin plats.

Den maximala skattereduktion uppgår till 50 000 kr/person och år, men det förutsätter att personen har minst 50 000 kr i slutlig skatt - efter avdrag för sina ränteavdrag, jobbavdrag och pensionsavgift. Det i sig förutsätter ganska goda inkomster.

En skatteberäkning bör göras, innan man kan vara säker på att skattereduktionen för ROT kan räknas in. Om inte annat kan det vara värdefullt att veta ungefär hur mycket som kan räknas in. Det påverkar naturligtvis byggnationens storlek och plånbokens fortsatta välmående.

Du beräknar din skatt för detta år med utgångspunkt från vad du vet t ex om din inkomst, fastigheter och räntor. Kommunal och statlig inkomstskatt samt fastighetsskatt/fastighetsavgift summeras. Från detta dras kapitalskattereduktion om du har underskott av kapital (ränteavdrag), jobbskatteavdrag och skattereduktionen för allmän pensionsavgift.

Skattereduktion ska göras för sjöinkomst, allmän pensionsavgift, arbetsinkomst (jobbskatteavdrag), underskott av kapital och hushållsarbete i just den ordningen. Hushållsarbete & ROT-arbeten kommer sålunda sist i kedjan.

Kyrkoavgift, begravningsavgift utelämnas i denna beräkning, liksom egenavgifter för företagaren. Vad finns sedan kvar? Räcker detta till ditt ROT-avdrag? Glöm inte att denna bild oxå förändras om räntorna går upp under året. Din skatteberäkning i slutet av sommaren kanske ser helt annorlunda ut i sltuet av året. Se upp, för detta.

Om du ber hantverkaren att han/hon skall ansöka om dina skattemedel i samband med byggjobbet så riskerar du en kvarskatt i slutet av året om du har tänkt fel om dina inkomster, räntor och skatter. Det kräver helt enkelt en del koll annars riskerar ROT att komma surt efter. Inte för hantverkaren - där blir det surt på många andra sätt, men väl för fastighetsägaren som bär risken för frånvaro av koll på skattesystem och egen ekonomi.

Detta är en trasslig regel. Det känns visserligen bra med skattereduktion för byggarbeten, men sättet med fakturamodellen för byggarna och otydligheten i regelsystemen för såväl byggare som för fastighetsägare känns inte alls så bra.

Låt oss hoppas att lagstiftaren ändrar denna regel inom kort och låt oss hoppas att Skatteverket med tydlighet och pedagogisk stuns med skyndsamhet informerar fastighetsägarna om regelsystemens alla konstigheter.

Inkomstskattelagens 67 kap. Skattereduktion ska räknas av
mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot
fastighetsskatt och fastighetsavgift.

Anette Grinde


Inga kommentarer: