onsdag 10 juni 2009

Rot - vad behöver företagaren veta av kunden...

Från kunden måste företagaren få veta...

Namn & personnummer - på fakturamottagare och fastighetsägare.
Den fullständiga fastighetsbeteckningen.
Bostadsrättens lägenhetsbeteckning & föreningens organisationsnummer.
Och - därtill information om hur mycket skattereduktion som kunden har rätt till i den stund när företagaren skall fakturera.

Kunden måste betala med skyndsamhet - för att företagaren inte skall få vänta mycket länge på fakturans betalning från Skatteverket. Fördröjning sker, eftersom kunden först måste betala sin del till företagaren.

Sedan måste företagaren ansöka om resten av betalningen från Skatteverket.
Ansökan innehåller; Personnummer på kunden, betalningsdatum - när du fått betalt från kunden, fastighetsbeteckning, pris för arbetet - inklusive mervärdesskatt, belopp betalt - från kunden och belopp - att få från Skatteverket för just denna kund. Notera att du här behöver få veta hur kunden önskar fördela sitt skatteavdrag, om den har medägare på sin fastighet.


Anette Grinde
Inga kommentarer: