tisdag 16 juni 2009

Ansökan - skattereduktion för HUS arbete, dvs ROT...8 dec 08 - 30 juni 2009...

Blankett för HUS-arbeten (hushålls- och ROT-arbeten) som utförts under perioden 8 december 2008 - 30 juni 2009, finns att hämta hos Skatteverket.

Detta gäller arbeten som är utförda före halvårsskiftet, betalda före halvårsskiftet eller fakturade före halvårsskiftet.

Utfört arbete, fakturerat och betalt efter halvårsskiftet omfattas av det nya regelsystemet (fakturamodellen). För detta arbete ansöker istället företagaren/hantverkaren om skattepengarna.

För det första halvåret ansöker ägaren till fastigheten om skattereduktionen - för gjort HUS-jobb. Ansökan skall vara inkommen senast den 3 maj 2010. Eller senast den 1 februari, om du e-deklarerar och önskar dina skattepengar till midsommar 2010. Till ansökan skall fakturakopiorna på jobbet bifogas. Och fakturorna skall vara betalda. Såklart.

Varje person som ansöker om skattereduktionen måste underteckna ansökan. Sökande skall ha fyllt 18 år under beskattningsåret, dvs det år jobbet görs, och därtill till fastigheten när jobbet gjorts. Gäller frågan hushållsarbete så gäller bara att personen skall vara 18 år. Ägande av fastighet behövs då ej.

En gemensam ansökan kan göras om två personer i samma hushåll har haft utgifter för HUS-arbeten under perioden 8 december 2008 - 30 juni 2009. Båda skall dock underteckna ansökan, om den gäller just båda.

För att du skall kunna ansöka om skattereduktionen behöver du organisations-/personnumret på den som har gjort jobbet, liksom information om att företagaren har en F-skattsedel. Båda uppgifterna skall finnas på fakturan - person/organisationsnummer och F-skatt.

På fakturan bör, som i skall, oxå tydligt framgå vad som är material och vad som är arbete. För HUS-reduktionen är det bara arbetsdelen på fakturan som är av intresse. Eller ändå inte - eftersom en kontroll kan ske av Skatteverket av rimligheten i fakturan. Rimlighet i material och rimlighet i arbete - hur nu Skatteverket skall klara en sådan bedömning. Det återstår helt enkelt att se.

Skarpt kan detta ses tidigast 2010 - när ansökan skall vara inne hos Skatteverket.

Detta gäller reparation och underhåll, om- och tillbyggnad av bostadshus och komplementhus. Det gäller oxå markarbeten - tomten är gränsen, och betjänandet av fastigheten - huset - är av vikt.

Det gäller inte för nybyggnationer, eller arbeten som utförs utanför tomten. Det gäller heller inte arbeten som utförs på material, som luckor och fönster, om det inte utförs på plats. Om företagaren arbetar med fönster och luckor hos dig, så går det bra - men om företagaren arbetar med samma fönster och luckor hemma hos sig, i sin verkstad, så går det inte bra. Besvärande skarpt, ibland.

Anette Grinde



Inga kommentarer: