måndag 22 juni 2009

Skrota Rot...

DN skriver idag om några risker med ROT-avdraget.

De skriver dels om risken för kvarskatt för den som nyttjar avdraget och dels om risken hos hantverkaren för fel i fakturor.

Det är dags att skrota ROT - i den form det har från 1 juli 2009. Den är otydlig för nyttjaren och den är besvärande för hantverkaren. Det kräver en kunskap - som vare sig nyttjaren/fastighetsägaren eller hantverkaren normalt sett har.

Den riskerar t ex;
- att skapa diskussioner och onödiga problem hos människor som inte har skattebedömingar på sitt bord till vardags.
- att skapa kvarskatt hos människor som inte kan göra ett överslag av de olika delarna som finns i en skatteberäkning eller inse hur skattesystemet är uppbyggt, med de olika tillägg och avdragsposter som där ingår.
- att skapa en onödig och ovälkommen press på företagarna vid detaljgraden i fakturering till kund och information till Skatteverket, liksom även i press från kunden med "slirning" i gränszonerna som följd.

Det åligger hantverkaren att skriva rätt på fakturan. Om han frestas, eller pressas, att skriva annat än detaljerat rätt - så riskerar han/hon att få bära risken för fastighetsägarens skattebrist. Det åligger därmed hantverkaren att med hög detaljgrad redogöra för alla nedlagda timmar, om gränsdragning finns i det uppdrag som har utförts. Detta gäller särskilt alla de hantverkare som arbetar med fastighetsägare som arbetar på landsbygden där mangårdsbyggnad, lador och ladugårdar ligger vägg i vägg med privatbostadsdelen - men ändå omfattas av helt olika regelsystem. Dessa regelsystem måste hantverkaren därmed vara medveten om.

Skattereduktion för ROT & Hushållstjänster är fantastiskt bra, men formen med en inledande bedömning hos hantverkaren och yrkande till Skatteverket via hantverkaren/företagaren är beklämmande. Det är helt enkelt ett skarpt feltänk, som riskerar att skapa nya risker och nya fel.

Lagstiftaren bör med skyndsamhet återgå till en modell som inte kräver denna direkta medverkan genom hantverkaren. Våra skatte- och regelsystem måste förenklas. Att flytta svåra skattebedömningar till praktiskt arbetande hantverkare är helt fel väg att gå.


Anette Grinde

1 kommentar:

Göran Pettersson sa...

Systemet med skattereduktion för husarbete (tidigare ROT och hushållsnära tjänster) är en mycket bra reform. Dess huvudsyfte är dels att få ekonomin att fungera bättre genom att man minskar skatten på arbete (det lönar sig för den högt specialiserade arbetaren att arbeta lite extra på det han är bra på och låta någon bättre lämpad utföra andra tjänster) dels att minska svartarbetet. Hittills har de höjda gränserna i systemet varit en succe och genom att vita jobb trängt undan svarta så har troligen kostnaden för staten varit helt försvarbar.
Från 1 juli övegår man till ett nytt system, faktureringsmetoden. Det systemet innebär att den enskilde inte behöver ligga ute med skattepengarna i upp till ett år och att skatterabatten kan redovisas direkt i priset som hantverkaren fakturerar. Nackdelen med systemet är att viss administration flytar från kunden till leverantören. Jag tycker att detta är försvarbart av ett antal skäl. Systemet blir totalt sett enklare. Genom att skatterabatten kommer synas redan i priset så blir det lättare för konsumenten att se vad tjänsten kommer att kosta. Företagen utför många liknande uppdrag varje år och kommer därför relativt snabbt att bli familjära med systemet, med det tidigare systemet var det många som behövde sätta sig in i regelverket för något som de kanske endast använde en gång. Jag tror därför att vi kommer att märka att den nu framförda kritiken mot faktureringsmetoden kommer att mildras kraftigt inom ett år. Om det visar sig att så inte blir fallet och/eller förslag till förbättringar till systemet redovisas så kommer troligen systemet modifieras.
Skatteverket har bra information om systemet på sin hemsida och Skatteverket har också en mycket serviceinriktad attityd. Vid mätningar rankas Skatteverket i topp när det gäller kundnöjdhet så jag tror att de även kommer att kunna klara av husavdraget.