onsdag 10 juni 2009

Ölands Skördefest...

...är en fantastisk tillställning som går av stapeln under hösten på Öland.

Mängder av människor och mängder av företagare gör sitt yttersta för att göra höstens Öland till en höstsprakande fest. Under hela året hörs röster om festen. Det funderas och det planeras. Och det träts emellanåt. Om vem som skall betala och vem som skall föra dess talan. Om vem som är störst och starkast. Ölands Skördefest KB, Ölands Turist Ab och företagare drar ett gemensamt lass. Några mer och några mindre.

Nu har vi noterat att där också träts med Skatteverket. En hel del får man säga.

Ibland kommer samhällets pengar från oss alla några få till del. Ibland anstränger sig inte företrädarna för offentliga och fantastiska aktiviteter tillräckligt skarpt utan åker lite personlig snålskjuts. Kanske för att man bara saknar kunskap eller för att man inte riktigt vill och försöker föra sina organisationer riktigt rätt. Eller för att man tycker att man skall finna egna lösningar på samhällets regelsystem.

För Skördefesten och Ölands Turist är det svårt med frågor som t ex representation, resor i tjänst och till/från arbetet, kostförmån, privata levnadsomkostnader och gåvor. Därtill följer mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter som svåra företeelser på köpet.

Kanske blir det bättre för Skördefesten och för samhället i stort om vi och vårt lands alla företrädare väljer att följa de regler som finns. Kanske behöver företrädarna en kurs i skatt/ekonomi och rätt för den fortsatta färden i den fantastiska verksamheten.

Verksamheten - Skördefesten och turistnäringen på ön - som gör gott och skapar mervärde för många.

Fantastisk verksamhet - som kan göra ännu mer gott, genom att följa de regler som gäller för oss alla.

Återigen - en uppmaning till våra lagstiftare och till Skatteverket. Enklare regler. Pedagogiskt skarpa. Som var och en kan förstå - och som var och en kan förlika sig med, och därmed följa.

Med skyndsamhet.

Anette Grinde

Inga kommentarer: