onsdag 11 maj 2011

Företagandet i Norrtälje kommun - Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs genomför årliga undersökningar om företagandet i Sveriges kommuner. Enligt undersökningen landar Norrtälje kommun på plats 100 av 290 gällande företagsklimatet i undersökningen som gjordes i början av 2011. Det är en förbättring med 7 platser jämfört med året innan.

Vi kan, vid genomgång av undersökningen, konstatera att avsevärda klättringmöjlighetern - som i förbättringsmöjligheter - på skalan finns i många avseenden.

Allmänhetens attityder till företagande 86 av 290.

Attityderna är på bättring jmf med de senaste årens notering, förutsatt att man anser att en klättring i skalan är en bättring. Det är min uppfattning att så är fallet, eftersom en klättring kan skapa mer för många. En avsevärd förbättringspotential kan noteras i allmänhetens attityder till företagande. Vad beror allmänhetens attityder på? Ja, den kan t ex bero på uppväxt, familjeförhållanden, utbildning, medias förhållningssätt, kommunpolitikens arbetssätt, den egna partitillhörigheten, förebilder, egen arbetssituation, mm. Den kan ändras allteftersom beroende av hur vi ser på samhällsförändringar och egna förändringar i livet.

Kommunpolitikernas attityder till företagande 34 av 290.

Kommunen har klättrat ett steg i detta avseende sedan föregående års undersökning, men de har klättrat 140 steg under de senaste fem åren. Det är en fantastiskt utveckling, eftersom kommunpolitikernas attityder starkt påverkar bilden i stort. Det skapar goda förutsättningar för en förbättring av förutsättningarna för de befintliga företagarna och också för nya människor att våga kliva in i företagarvärlden.

Kommunala tjänstemäns attityder till företagande har rasat från 75 till 119 av 290 sedan föregående års undersökning.

Det är anmärkningsvärt. I Norrtälje hör vi ofta tongångarna om stängda beslut, dvs en beslutsprocess som inte är öppen och diskuterande. Detta ras kan tänkas bero bl a på att besluten i företagarfrågor, utförsäljning, mm inte är förankrade och pedagogiskt tydliggjorda i tjänstemännens värld. Beslut och förhållningssätt kan uppfattas hotande för kommunaltjänstemännens ställning, arbetsuppgifter och kvarvarande uppdrag. Deras attityder, som i detta avseende kan ses som negativa för kommunens utveckling, bör diskuteras på arbetsplatsen. Det är en viktig kommunfråga, men också en hälsofråga för enskilda personer och för organisationen i stort.

Medias attityder till företagande har klättrat med 49 steg, till 105 av 290. Det är glädjande att se att media går i utvecklingens tecken. Att de har en alltmer positiv attityd till företagande och dess problematik och att de skriver om den i uppmärksammande termer, som en positiv kraft. Det bidrar till en allmän utveckling för kommunen, det bidrar till att forma medborgarnas uppfattning och det kan påverka såväl medborgare som politiker till en klättrande riktning. Det vill vi verkligen se än mer av.

Skolans attityder till företagande har klättrat 5 steg, till 144 av 290. Detta är en viktig plats för fostrandet kring det framtida företagandet. Här berättar vi hur samhället hänger ihop. Här berättar vi om vem/hur arbetstillfällen skapas i samhället, och vem som ansvarar för att det blir gjort. Om skolans attityd till företagandet är lågt, sätter det svåra hinder för utvecklingen i samhället.

Kommunens service till företagen har klättrat 29 steg, till 107 av 290.  Det ligger i linje med politikens inställning kring företagandet och om vem som skall ombesörja vad. Mer kan det klättras, och det hoppas vi sker till kommande år.

Kommunens tillämpning av lagar och regler har ramlat ner många steg på listan. 26 steg ner, ger en plats på 135 av 290. Detta är anmärkningsvärt, men inte förvånande med tanke på den bild vi sett i media genom artiklar och debattinlägg. Det är tragiskt, när/om tjänstemän/politiker i kommunen sätter sig över de regler som finns - eller inte är insatta i de regler som finns. Här ser vi stort fram emot en klättring på listan till kommande år.

Konkurrens från kommunens verksamheter mot privata ftg har klättrat 8 steg, till 105 av 290.  Det ligger i tiden, i den riktning som moderaterna och alliansen har lagt. Det som det privata kan ombesörja, skall också det privata handha genom de jyssta företagens värld.

Vägnät, tåg- och flygförbindelser noteras på plats 200, av 290 möjliga. Vi rasar en aning, med 7 steg minus. Vi har vägar från den stora staden, men vi saknar tåg och flyg. Vi försöker, vi bygger mer och nytt och hoppas på bättring framöver. Tåg och flyg lär vi även framledes vara utan.

Hur är tillgången på arbetskraft med relevant kompetens 163 av 290, ger ett ras med 42 steg. Få företag med goda kompetenskrav finns i kommunen, vilket ger en kompetensflykt till andra orter. Det leder till att företag inte etablerar sig i kommunen, vilket i sig leder till arbetslöshet eller besvärande långpendling.

Det sammanfattande omdömet för företagsklimatet i kommunen hamnar på 100 av 290 möjliga. Procentuellt lägger vi oss då på 34.e plats (34%).

Allt hänger ihop. T ex politiken, skolan och media, liksom attityder och görande. Fostran och budskap från olika instanser behöver tydliggöras och synas pedagogiskt och begripligt.
 
Min personliga nöjdhetsnivå skulle ligga någonstans kring 15%. Det finns oerhört mycket kvar att göra.

Låt oss sträva efter mer. Låt oss vara så idoga som maskrosen är. Som aldrig ger upp. Oavsett vad.

Detta kan t ex vara fler utställningar och mässor, fler mötesplatser, fler artiklar, fler debattfrågor, mer uppmärksamhet kring företagarfrågor, mer företagare som strävar och gör. Och mer insikt om att företagarna bidrar till en samhällsutveckling i kommunen. Mer, för fler, helt enkelt.

Ju mer vi gör, desto bättre kan det bli.Reflektioner Allteftersom rekommenderar;

www.ambassadorer.se
Boka en Ambassadör för Kvinnors Företagande!

Stuga uthyres i vackra Roslagen

Inga kommentarer: