onsdag 11 maj 2011

24 oktober 2011 - STF Roslagskretsen besöker Forsmarks kärnkraftverk

Svenska Turistföreningen - Roslagskretsen - är nyfikna på Forsmarks kärkraftverk. Vi bokar därmed in tid och förutsättningar för ett studiebesök på anläggningen den 24 oktober 2011. Vi välkomnar alla nuvarande och blivande/presumtiva medlemmar att följa med på detta besök.

Vi kan vara som mest 30 besökare på detta evenemang och vi samåker i egna bilar till Forsmark. Vi börjar besöket med en lunch på Forsmarks värdshus kl 12.00.

Övrigt program:
13.00 Ankomst till Forsmarks informationscenter, incheckning och legitimationskontroll
13.30 Föreläsning om Forsmarks verksamhet
14.30 Studiebesök vid SFR (slutförvaret) för max 30 personer
15.30 Avresa åter hemåt

För att få besöka SFR (d v s slutförvaret) får man inte ha några rörelsehinder. Man måste kunna gå själv utan hjälpmedel. Skälet till detta är att anläggningen är inte handikappsanpassad och att säkerhetsnivån är högt lagd, t ex vad avser utrymningsmöjligheter.

De flesta besöken i Forsmarksanläggningen startar med en presentation av en av våra guider i informationsbyggnaden. Presentationen består av en allmän information om Forsmark, Vattenfall AB, kärnkraft och avfallshantering.

SFR (slutförvar). Transporten till hamnområdet sker med besöksgruppens egna fordon eller buss. Forsmark tillhandahåller erforderlig skyddsutrustning som krävs för att få åka ner i bergrummet. Säkerheten är högsta prioritet och därför passerar alla genom en metalldetektor innan turen ner i berget. Det råder här förbud att införa kameror, mobiltelefoner, väskor m.m. Transporten ner i berget sker sedan med en av SKB tillhandahållen buss till utställningen ca 50 m under havsbotten. Temperaturen i SFR är ca 12-14°C, varför varm jacka rekommenderas. God rörlighet är därtill ett krav eftersom anläggningen måste kunna hantera en utrymningssituation. Detta krav gäller enbart vid besöket i bergsutrymmet (slutförvaret).

Åldersgränsen för besöket på anläggningen är 15 år. I målsmans sällskap är åldersgränsen 7 år, där max 2 barn per målsman tillåts medfölja.

Roslagskretsens kontaktperson för detta evenemang - till vilken du också anmäler dig - är vice ordförande Christian Nordström. Han nås på telefon 0176-22 94 50 eller per mail; roslagskretsen@stfturist.se

Kostnaden för besöket är; 50 kr för medlemmar och 75 kr för icke medlemmar i Svenska Turistföreningen. Därtill tillkommer kostnaden för lunchen, som betalas av var och en, liksom kostnaden för samåkning i bilar (förslagsvis delas ersättningsnivå för skattefri bilersättning på antal personer i bilen).


Väl mött!

Anette Grinde 
Ordförande STF Roslagskretsen
Tfn 0708 905 731Reflektioner Allteftersom rekommenderar även;

Inga kommentarer: