söndag 1 maj 2011

Är du medlem?

Är du medlem i Svenska Turistföreningen?

Om du inte är det, så tycker jag att du skall bli det.

Det är en förening som månar om naturen, som träget arbetar med arrangemang och uppmärksamhet kring spännande aktiviteter och som ger andra mervärden t ex genom boende på vandrarhem landet runt. Roslagskretsen har många aktiviteter på sin agenda och vi längtar alltid efter fler medlemmar, deltagare och aktiviteter. Det blir roligare så, helt enkelt.

Så. Vi vill bli fler i Roslagkretsen. Häng med, vetja, och skapa mer för fler. Sänd ett mail till roslagskretsen@stfturist.se så får du information om våra aktiviteter samt hur du lättast gör för att bli medlem hos oss.

Väl mött.
Anette Grinde
Ordförande Roslagskretsen
tfn 0708 905 731

Inga kommentarer: