tisdag 6 mars 2012

Skatteverket föreslår kassaregister för torghandlarna

Skatteverket lämnade i början av mars ett förslag till Finansdepartementet om att torg- och marknadshandeln ska använda kassaregister. Syftet med förslaget är att skydda seriösa företag mot osund konkurrens och främja rättvisa spelregler inom handeln. 
"Skatteverket föreslår nu att undantaget för torg- och marknadshandeln tas bort. Det innebär att all försäljning som sker från torg, gator, marknader, mässor, loppmarknader och tillfälligt utnyttjade lokaler ska omfattas av kravet på kassaregister. Även utländska företag ska omfattas av lagen. Idag måste den som har en omsättning på minst fyra basbelopp, för närvarande 176 000 kronor, använda sig av ett kassaregister. Skatteverket föreslår att omsättningsgränsen sänks till två basbelopp, för närvarande 88 000 kronor. 

 — Samma villkor ska gälla för alla företag. Med kassaregister blir det dessutom betydligt enklare för företagen att sköta sin bokföring och göra rätt från början, säger Ingemar Hansson." - 

www.skatteverket.se 


Det känns som ett beslut i tiden. Det ter sig ytterst märkligt att ett sådant stort undantag gäller för en yrkeskategori som inte har försäljningen som en tillfällig hobby. Marknads/torghandlarna har försäljningen har försäljningen som sitt uppehälle på samma villkor som en butik, även om platsen och förutsättningarna är något friare. Torg- och marknadshandeln omsätter stora pengar och skall absolut jämställas med butiker, mm. Något annat är inte rättvist, om vi skall ha lika spelregler för alla.

Den osunda konkurrensen behöver försvinna och de jyssta spelreglerna behöver hitta fram.  Ja, det är hög tid för undantaget att försvinna. 

Anette Grinde
 

*** *** ***
* Skatteverket. * Skatteverket om kassaregister. * Bloggare om; skatt - kassaregister - skatteverket - inkomstskatt - företagande -- kristdemokraterna - centern - folkpartiet.  * Intressant.* Bloggkartan Norrtälje.* Nyligen.se. * Bloggregistret. * Blogger.com. * Favoritlistan. * Politometern.

Inga kommentarer: