onsdag 14 mars 2012

Barnfattigdom...

Jag känner varje dag att jag vill göra saker som andra gör men som jag inte har råd med. Jag är tyst om det. Folk kan tycka att det är konstigt om man säger att man vill göra en massa saker och sedan inte gör någonting. Jag säger alltid att jag inte vill följa med när kompisarna gör saker som kostar.”- Svd 14 mars 2012, på temat Allt fler barn lever i fattigdom.

Citatet kommer från en tonåring i Rädda Barnens undersökning Ung röst 2011, där alltför många barn uppger att de är oroliga för föräldrarnas ekonomi.

Rädda Barnen berättar att barnfattigdomen fortsätter att öka i Sverige. 248 000 barn, eller 13%, lever i familjer med låg inkomststandard eller med försörjningsstöd.

Vårt samhälle behöver finna nya vägar som gör att barnen inte behöver leva i fattigdom. Det är helt oacceptabelt att så många barn tvingas göra detta. Barnen behöver få vara med när kompisarna gör saker, även om aktiviteterna kostar. Vi behöver åstadkomma nytt, som gör att barnen inte behöver slira på orden för att undvika att berätta att de har det tufft ekonomiskt hemma. Det behöver helt enkelt finnas fler alternativ för föräldrar, familjer och vuxna i allmänhet att finna möjligheter att försörja sig och sin familj - utan krav på bidrag från stat och samhälle.

De, vi, alla - behöver lotsning och hjälp, tips och förslag, aktiv handling i positiv ton - för stöd att klara sin/vår försörjning.

Hu och bu, för ungar i fattigdom. Oavsett var i världen de finns.

A..

*** *** ***
Majblomman. Läs även andra bloggares åsikter om - barn. Politometern om barn eller barnfattigdom. * Socialdemokraterna. * Centerpartiet. * Folkpartiet. * Kristdemokraterna.* Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.* Kaj Raving (v) * Eva Hillén Wahlström (s) * Martin Moberg (s)* DN 14 mars 2012.

Inga kommentarer: