fredag 30 mars 2012

Människan Tolgfors

Idag haglar rubrikerna kring Tolgfors och hans avgång. Han säger själv att han har fullgjort sitt uppdrag, att han tidigare tänkt på att sluta och talat om det förr, att han har tappat i energi och glädje och att barnen tar illa vid sig. Bortsett från att han inte längre orkar, är han stolt över vad han gjort och presterat. Han säger också att  – Det regeringen gjort ligger inom ramen för gällande avtal, lagar och regler.

Annika Ström Melin, DN, svarar att han inte skall skylla avgången på barnen. Hennes argumentation indikerar att politiker inte får vara människor och ha känslor. De skall helt enkelt orka, oavsett vad som sker. Det är en omänsklig inställning och torde göra det svårare att finna nya kompetenta offentliga personer. Ja, de skall stå till svars. Ja, det skall finnas en öppenhet. Ja, de skall vara tillgängliga. Ja, de skall vara ärliga. Men, de måste också tillåtas vara människor, med familj och allt vad det innebär, med känslor och med de brister vi alla har.

I DN.s huvudledare idag, osignerat, talas om att Saudiaffären inte är över för att Tolgfors har avgått. Nej, det får vi verkligen hoppas. Alla kort behöver komma upp på bordet, och granskas även i det offentliga, för att beslutsfattarna skall kunna ta lärdom i detta. Vi skall inte exportera försvarsmateriel till regimer som kränker mänskliga rättigheter, om vi nu verkligen skall exportera försvarsmateriel alls. Vi skall inte heller lägga obekväma beslut i en hemlig låda. De skall upp i ljuset för att kunna granskas också ur folkets perspektiv.

Men, även om någon eller många har gjort fel, så hoppas jag att inga fler huvuden måste rulla. Jag hoppas att man kan ta lärdom med kunskapen kvar. Även om beslut varit vrickade ter det sig absurt att kunniga människor hela tiden måste gå. Ja, jag vet att det inte är andras uppfattning. Men, jag tror att vi förlorar på att pressa människor till deras bortre gräns och sedan tvinga dem att gå.

Tolgfors uttalande  – Det regeringen gjort ligger inom ramen för gällande avtal, lagar och regler - ger anledning till eftertanke. Det är bra att de håller sig inom lagens råmärken, men perspektivet moral saknas i hans uttalande. Det saknas, tänker jag. Hur påverkar det besluten om det inte finns med i tanken och diskussionen?

Låt inte diskussionen tystna i det som rör budskap kring mänskliga rättigheter och demokrati, liksom om den öppna diskussionen kring moral även om det rör sig om lagliga avtal.

Släng hemligstämpeln i soporna. Och lägg in moralfrågorna i beslutsunderlaget.   


A..Fler länkar på temat....Svd - Svd ledare - Svd Redaktionsblogg - SvdSvd - Vapenfabrik upprör saudier - regeringen.se* Socialdemokraterna. * Centerpartiet. * Folkpartiet. * Kristdemokraterna. * Moderaterna. * Intressant. * Bloggkartan Norrtälje. * Nyligen.se. * Blogger.com.* Läs även andra bloggares åsikter om moral  * Politometern om Tolgfors - hemligstämpling - försvarsminister... Göran Pettersson (m) om avgången.

Inga kommentarer: