tisdag 19 april 2011

Presentationsteknik....

Att tala inför grupp är en utmaning. Det är roligt, ibland är det svårt och ofta är det en aning nervöst. Det gäller att vara förberedd. Så gott det går, för respektive tillfälle. Ju bättre du är förberedd, desto större är sannolikheten för ett gott framförande.

Igår var jag på en sammankomst på tema presentationsteknik. Den gavs av en organisation som jag månar om. Jag var där för att jag ville se hur kursen var, för att se om jag kunde rekommendera den vidare.

Vi hade, var och en, fått uppgiften att förbereda en 4-minuters presentation. Gruppen bestod av ca 20 personer. Var och en började - och blev avbrutna. Någon enstaka person fick fortsätta till slut, resten blev avbrutna av kursledaren med hänvisning till att vederbörande gjorde något, i hans tycke, felaktigt.

Den pedagogiken kommer jag inte, någonsin, att använda mig av i mina kurser. Kanske finns det någon poäng i att bryta ner, innan man bygger upp - eller kanske är det viktigt att statuera exempel, även om ingen riktigt hann se. För mig, kändes denna pedagogik alldeles tokig.

Jag får här svårt att rekommendera kursen vidare, även om jag ser temat som oerhört viktigt.

Anette Grinde

Inga kommentarer: