torsdag 7 april 2011

Ombudsval till riksstämma STF - ditt bidrag behövs senast 15 juni

Svenska Turistföreningen tar till nya tag för att engagera medlemmarna i val av ombud till riksstämman i maj 2012. Under nomineringsperioden 1 februari - 15 juni 2011 kan alla STF.are lämna förslag på kandidater till ombudsplatserna. Du kan föreslå en person du finner vara aktiv och intresserad, som du också finner vara en god representant för såväl det lokala som för föreningen i stort. Om du själv tycker att du faller in under den beskrivningen och tycker att de vore roligt att representera din förening, så anmäl dig själv.

Tveka inte - föreslå en kandidat från ditt närområde. Du gör det genom att gå in på Svenska Turistföreningens hemsida, klicka dig vidare till medlem och föreningsdemokrati och fylla i så många rutor du kan om den du vill föreslå. Du kan också sända ditt förslag till; ombudsforslag@stfturist.se

De föreslagna kandidaterna kommer sedan att gås igenom av en intern kommitté inom STF. Den interna kommittén är vald av en tidigare stämma, så också den har en demokratisk grund. Under perioden 1-15 november 2011 kommer sedan STF att presentera de aktuella kandidaterna på sin hemsida och i en bilaga till Turist.

Under perioden 15 november - 15 december 2011 är det dags att rösta. STF.s hemsida kommer att vara vallokal och medlemskortet kommer att vara ditt röstkort.

Den 22 februari 2012 kommer de valda ombuden att presenteras på STF.s hemsida och den 12-13 maj 2012 kommer de framrösade ombuden att delta på riksstämman. Ombuden kommer då att vara med och forma de beslut som står på agendan på det mötet.

Din röst spelar roll. Jag hoppas att du föreslår en kandidat inom kort och sedan också röstar på den du finner lämplig för uppdraget.

Mer info finner du på; http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/Medlem/Foreningsdemokrati

Vill du veta mer om Roslagskretsens aktiviteter, sänd ett mail till roslagskretsen@stfturist.se

Allt Gott
Anette Grinde
Ordförande STF Roslagskretsen

Inga kommentarer: