lördag 30 april 2011

Det räcker inte med det som är....

Ja, vissa skall bara göra. Som om det inte räcker med det som är.

Min mor är en sådan. En sådan som man får beundra. Hon är snart 80 och agerar som om hon vore 35. Just så skall det ju vara, eller hur?

Hon far och flänger mest hela tiden. Hon är aktivt engagerad i det lokala föreningslivet, sysslor på gården och i sin näringsverksamhet. Gympa, gym och sociala aktiviteter, står naturligtvis också på agendan. Och rätt som det är kommer en ljus idé om nya näringsverksamheter. Jag hoppas att jag får vara sådan när jag blir 80 också.

Låt oss aldrig nöja oss med det som är, även om vi skall trivas med det vi har. Låt oss sträva efter mer, som i mer glädje och inspiration, som i mer lycka och omsorg, som i mer utveckling av oss själva och de som står oss nära. Låt oss alltid glädjas av det vi har, men alltid se att det finns mer och annat som kan generera just mer och annat.

Låt oss inte tro att det innebär att vi skall ha mer materiella ting i våra liv. Mindre ting och mer glädje skall vi skapa.

Varje dag. Livet fram....

Anette Grinde

Inga kommentarer: