torsdag 14 april 2011

En underbar roman - av Karin Stensdotter

Tusculum Förlag
Titel; En underbar roman
Författare; Karin Stensdotter
2011
ISBN: 978-91-86551-04-9

Detta är en bok att läsa. Definitivt.

Boken får gärna läsas sakta. Som att hänsyn får tas till allvaret i den vackra texten. Inte som att det är allvar i orden i sig, men det blir allvar när uppbyggnaden av texten är så vacker. Den behöver njutas och smältas.

Stensdotter målar tydliga bilder i sin text. Detaljerat och vackert. Hon beskriver huvudpersonen Gertruds värld med en stark närvaro. Hon fyller i tankarna och orden som behövs utöver det, där det annars stannar. Hon förstärker. Hon betonar.

Jag njuter av att komma nära Gertruds värld. Den är vacker och nära, men den är också dammig och vanlig. Den beskriver en självklar vardag, men ändå en unik sådan. Jag får känslan av att Harry, som finns med Gertrud i en stor del av boken, besöker Gertrud under en lång tid. Så var det inte. Det korta perspektivet har förlängts i min tanke när jag läser boken. Det gör inget. Jag tycker om Harrys vistelse hos Gertrud och hoppas att Gertrud besöker Harry ganska snart. Hon betyder något för honom. De betyder också något för mig. De är verkliga.

Ja, Karin Stensdotter har ett vackert språk. Det är vackert beskrivande. Målande. Det ger mig tydliga bilder allteftersom jag läser. Som att det nästan är en bilderbok, med vackra målningar och fotografier.

Anette Grinde

Inga kommentarer: