måndag 25 april 2011

Med hälsan som hävstång - skapas framgångsrika arbetsplatser

Titel; Med hälsan som hävstång - skapas framgångsrika arbetsplatser.
Författare; Per Gärdsell & Tommy Ljusenius
ISBN 978-91-978022-1-5
2010 Hälsa+Kunskap! Bunkeflomodellen

Det finns böcker som är riktigt, riktigt bra. Detta är en sådan.

Detta är en bok att läsas och användas av dig som ser hälsa och friskvård som något viktigt, oavsett i vilken roll du befinner dig i. Detta är tankar att ta till sig och att sprida till fler. Jag blir så glad, när jag läser en bok som denna. Riktigt, riktigt glad.

I denna bok finns viktig kunskap. Den kan läsas av dig som är intresserad. Den bör absolut också läsas av dig som har hälsa, välmående, idrott och friskvård i någon form som inriktning för dig själv eller för människor i din omgivning - såsom en chefsroll, en friskvårdare/hälsoinspiratör, en kommunchef eller en föreningsstyrelse som har någon form av inrikning mot människor som vill och bör må bra - vilket ju bör omfatta alla arbetsplatser och fritidssysslor i vårt land. Den är en rent underbar och viktig läsning.

Boken behandlar frågor om hälsa, om vikten att arbeta för hälsa och vad hälsa är. Den berättar om hur och varför och den ger tydlighet om vilken som är rätt väg att vandra.

En satsning på hälsa ger en besparing - eller en vinst - för en arbetsgivare. Den ger också en vinst för en medarbetare. Bättre hälsa skapar mer för en enskild person i varje del av vardagen. Det skapar också en vinst för samhället. Medborgare med en god hälsa är mer produktiva än de som inte har en lika god hälsa, och de har avsevärt lägre kostnader i vården. Företagens, kommunens, statens och individernas satsning på hälsa har en fantastiskt vinn-vinn-effekt. Alla är vinnare och ingen blir lurad. För att det skall fungerar krävs dock alltid att individen vill och gör. Det är fantastiskt att se förändringen när någon gör.

Denna bok, som genererar mängd av kunskap och inspiration i dessa frågor, bör sättas i varje ledningsgrupps hand. Inte genom ett exemplar, utan genom ett till varje person i ledningsgruppen - för att därefter användas som en god start till en ny riktning.

Denna bok är helt underbar. Den gör mig oerhört glad.

Denna bok kommer att få påverka många av mina dagar.

Anette Grinde


Inga kommentarer: