torsdag 14 april 2011

En eloge till Ingrid Landin....

Norrtelje Tidning skriver om hinder för de folkvalda politikerna att möta känrverksamheten (20110414). Vad jag förstår, beror detta på att Ingrid Landin (mp) har tagit sig ton. En eloge till Ingrid Landin för detta.

Jag blir bestört när jag ser att ordföranden i en nämnd försöker hindra nämndledamöter att besöka verksamheter och att kommunicera med väljare i kommunen. Eller att kommunicera med de som påverkas av den verksamhet som nämnden beslutar om.

Det måste vara en självklarhet att ledamöterna har tillräcklig kunskap för att fatta besluten som står på agendan vid nämndens sammanträden. Det måste därmed också vara en självklarhet att ledamöterna har rätt att inhämta egna intryck och information om de områden de är satta att fatta beslut om.Det kan inte bara göras med utgångspunkt från ett serverat underlag. Det måste finnas en möjlighet att kontrollera underlaget genom egna frågor, egna besök och egna efterforskningar.

Det måste också vara en självklarhet att politiker skall svara på direkta frågor som grupper eller enskilda personer i kommunen ger uttryck för. Att gömma sig innanför kommunhusets väggar, var nog inte något som väljarna tänkte sig att politikerna skulle göra, när de satte sitt kryss för dem eller deras parti i valet häromsistens. Jag tror nog att väljarna tänkte att de valda politikerna skulle föra väljarnas talan. Då bör man också lyssna till vad de har att säga.

Jag har naturligvis inte hela bilden helt klar för mig i den fråga som synts i vår lokaltidning under de senaste veckorna, eftersom jag bara ser det som Norrtelje Tidning har valt att ge uttryck för. Det jag har sett känns beklagligt. Om Louise Branting hindrar en ledamot att skaffa information så ställer jag mig frågande till hennes sätt att leda nämndens arbete. Jag hoppas att Branting begrundar frågorna och raskt tänker om. Ann Lewerentz (M), förste vice ordförande i samma nämnd, indikerar att också hon finner att Ingrid Landin gjort ett felaktigt val. Det oroar mig. Att hänvisa till rättvisa och demokrati får inte vara ett hinder för att ledamöterna själva skall kunna tillgodogöra sig tillräcklig information för att fatta korrekta beslut. Det ena får inte utesluta det andra. Ann Lewerentz vet bättre.


Jag hoppas att vi strax får höra att ett Branting har kallat till ett extra nämndmöte. Något annat kan här inte vara aktuellt. Sett ur en högerväljares perspektiv. 

Anette Grinde

Inga kommentarer: