tisdag 5 april 2011

Bosättningskommunen ansvarar....

Perfekt. Nu har beslutsfattarna funderat kring ansvarsfrågan i stöd- och hjälpinsatser. Lagändringarna skall gälla från 1 maj 2011. Detta påverkar t ex sommarboendekommuner som Norrtälje och Öland.

”En och samma kommun ska så långt möjligt ha det samlade ansvaret för den hjälp och det stöd som individen är i behov av.

Beslutet innebär att bosättningskommunen ska ansvara för stöd- och hjälpinsatser oavsett om personen under en längre eller kortare period vistas i en annan kommun. Vistelsekommunen blir också skyldig att i vissa fall, mot ekonomisk ersättning, hjälpa bosättningskommunen med utredningar och att utföra beslut. Detta är aktuellt när äldre personer, personer med en funktionsnedsättning eller allvarligt sjuka har behov av hjälp och stöd för att kunna vistas en kortare tid i en annan kommun.” (Källa; www.riksdagen.se – klicka vidare till Press och Beslut i korthet).

Vistelsekommunerna får göra jobbet, men bosättningskommunen får stå för notan. Så, när Norrtäljes invånare, med stödbehov, åker till Öland på sommaren får Norrtälje stå för notan. Öland får dock stå för jobbet. Och när Stockholmsfolket med stödbehov åker till Norrtälje får Stockholmskommunerna stå för notan och Norrtälje får bistå dem med jobbet.

Det låter rätt, tycker jag. Vad tycker du?


Anette Grinde

Inga kommentarer: