fredag 8 januari 2010

Rot.

Rot. Regelsystemet som kräver skattekompetens hos hantverkskollektivet. Riksdagen kräver skattekompetens hos småföretagaren som bygger och helst inte administrerar. Hos dem har man lagt krav på väsentliga skattebedömningar, som kan juristerna kan svara på. Hantverkarna bär ansvar och risk inte bara för byggnationen utan också för att skatten blir rätt för fastighets/bostadsrättsägaren.

Rot i sig är bra. Det skapar mindre svarta arbeten och det skapar helt enkelt mer arbeten. Men fakturamodellen är inte rimlig. Den skapar onödig administration. Och den skapar risk hos ett arbetande hantverkarkollektiv. Fakturamodellen i rothanteringen måste helt enkelt måste bort. Detta måste skötas av kunden själv i direkt kontakt med Skatteverket. Det är alldeles orimligt att transaktionen skall gå via hantverkaren.

A ....