onsdag 27 januari 2010

27 januari 2010. Förintelsens minnesdag....

Den 27 januari samlas människor runt om i världen för en årlig manifestation. Det är minnesdagen för förintelsens offer.Den inträffar samma datum som koncentrationslägret Auschwitz befriades, den 27 januari 1945.

Minnesdagen vill lyfta fram engagemanget hos människor som bekämpar intolerans, främlingsfientlighet, rasism och antisemitism. I Sverige och i världen.

När vi tänker kring dessa frågor behöver vi fundera en hel del kring mänskliga beteenden, strukturer, historia, samhällskunskap och mycket, mycket mer. Vi behöver se hur vi gör, tänker och hur vi hindrar eller uppmuntrar - eller utvecklar - våra medmänniskor i de roller de finns. Vi behöver se hur vi är fostrade att göra och hur/vad vi gör av gammal vana utan att egentligen tänka på vad vi gör. Vi behöver tänka till. Igen och igen.

På Levande Historias hemsida finns information om minnesdagsprojekt. Minnesdagsprojekten varierar från år till år. Projekten skall skapa uppmärksamhet och skapa mervärde. För de som deltar och för deras medmänniskor.

2010 ligger fokus kring Sverige och Förintelsen. På Levande Historias hemsida finns informationsmaterial där lärare/elever kan arbeta kring dessa frågor - som inte bara är Förintelsen, utan även mänskliga rättigheter och motsvarande frågor i stort. Det känns värdefullt och viktigt. Riktigt viktigt.

Det finns människor som gör. Och det finns människor som bara låter övergrepp ske. Som om det inte riktigt angår dem. Men det måste det göra. Angå dem. Vi är alla en del av en värld - där alla har rätt att få plats. Och där alla har samma rätt till de mänskliga rättigheterna som du och jag har.

Låt oss uppmärksamma de människor som gör. De som ser och skapar skillnad för de som drabbas av övergrepp, som t ex brister i mänskliga rättigheter, rasism, intolerans och främligsfientlighet.

Låt oss uppmärksamma de som gör sitt yttersta för att skydda de som far illa.


Anette Grinde

DN - UNT - DN - SVD

Inga kommentarer: