måndag 18 januari 2010

Prisutdelning och uppmärksamhet för fred. 18 januari. Kl 1900. Folkungagatan 90. Sthlm.

För sjätte gången delas priset ut till "en i Sverige bosatt person som agerar i Martin Luther Kings anda". Innebörden av detta är att personen på ett extraordinärt sätt arbetat för fred, frihet, mänskliga rättigheter, jämlikhet, ickevåld, mot rasism och diskriminering eller på annat sätt genom sina handlingar hedrat Martin Luther Kings minne.

Martin Luther King-dagen är nationell helgdag i USA och firas varje år den tredje måndagen i januari. Sedan 2003 firas dagen i Sverige på initiativ av Kristna Fredsrörelsen och Svenska Baptistsamfundet.

Årets Martin Luther King-pris går till Timbuktu.

Prisjuryns motivering lyder:"Martin Luther King-priset för 2010 går till Jason Diakité, också känd som Timbuktu, för att han genom sin musik och sina texter inte bara avslöjar förljugenhet och intolerans utan även bygger broar mellan människor med olika ursprung, ålder och kultur. Jason är ett föredöme i fråga om personligt engagemang mot orättvisor, inskränkthet och diskriminering. Han speglar inte bara den verklighet som är utan vågar, i likhet med Martin Luther King, Jr, drömma om hur det skulle kunna vara. Med sin musik når han ut till många, i synnerhet yngre, med ett positivt budskap som verkligen behövs i vår tid."

Besök http://www.krf.se/ och/eller http://www.martinlutherking.se/ för mer info....

Väl mött.

A ....

Inga kommentarer: