torsdag 14 januari 2010

Efterlyses; Kompetenta valberedare

Fönstret Nr 4 - 2009. Opinion/debatt. "Efterlyses; Kompetenta valberedare!" - läser jag som rubrik på en debattartikel. Artikeln är skriven av Helén Wolter och Lars Farago. Den sätter fingret på något viktigt.

Ja. Valberedningens arbete är riktigt viktigt. Det är ett samspel och ett byggnadsverk. Det är ett viktigt byggande av ett team. Ett team där olika kompetenser bygger en god enhet till föreningens bästa. Åtminstone om föreningen menar allvar med sin verksamhet och ser den som viktig för människor och samhälle.

Det krävs att valberedningens kompetenser överlappar och kompletterar varandra, för att kunna bygga en styrelse som också innehåller olika delar, med olika kompetenser. De delar som behövs för den aktuella föreningen.

Ledamöterna i styrelsen måste också informeras om innebörden av styrelseuppdraget. Precis som valberedningens ledamöter måste vara informerade om innebörden av sitt uppdrag.

Ledamöterna i styrelsen måste informeras om hur styrelsen i sin helhet ser ut, vilka olika kompetenser som finns och vilka som saknas. Och vilka konsekvenser detta kan medföra. Ledamöterna måste också veta vilket ansvar en styrelse har i föreningen. De måste helt enkelt tydligt få veta vilket uppdraget är.

Jag har suttit med i ett antal styrelser under årens lopp. I ingen av dessa har ansvarsfrågor och kompetensfrågor diskuterats på allvar. Vare sig via valberedningen eller i styrelsen självt.

Numera håller vi kurs på temat. Vi hälsar valberedningar och styrelser i ideella föreningar varmt välkomna. Där talar vi också om glöd och engagemang. Förutom om ansvar och allvar.

Wolter och Farago har helt rätt. Om detta bör vi tala. Och göra styrelse- och valberedningsuppdraget utvecklande. Utvecklande och kul.

Anette Grinde

Inga kommentarer: