måndag 25 januari 2010

Det ser illa ut för Kristdemokraterna. De ser inte ut att göra sitt jobb....

Dn 24 januari 2010. Det ser illa ut för Alliansen och för Kristdemokraterna (Kd). Kd ser inte ut att göra sitt jobb. Det är allvarligt.

Oppositionen leder stort. DN anger att "De rödgröna får 51,8 procent mot de borgerligas 41,5." Och vi kan då fråga oss vad som händer när/om Kd åker ut i det kommande valet. Om de åker ut för att de inte med en stor tydlighet berättar om sin politik, sin värdegrund, sina åtaganden och sina mål. Sina aktiva göromål. Om de åker ut för att de inte engagerar de människor som vill och kan och för att de i landets olika regioner inte är tydliga dels med att de finns och dels med vad de gör.

Om Kd åker ur i det kommande valet faller många röster helt enkelt bort. Därtill faller ett parti med goda värden bort. Ett parti som behövs för att åstadkomma skillnad. Ett parti som trycker på i etik och värde. Utifrån perspektiv som väldigt många av oss står bakom - med utgångspunkt från en kristen värdegrund, utan att kräva att människor skall vara just kristna. Även om många är just det.

Alliansen behöver markera att alla partier i alliansen behövs. Kd behöver tydliggöra sina budskap. Och var de verkligen har skapat skillnad. De behöver tydligöra sina värden och sina göranden.

I vår kommun (Norrtälje) behöver vi se att Kd finns. Precis som vi behöver se att alla partier syns. Nästa alla syns - utom Kd. Kd behöver synas väldigt mycket mer än vad de gör. Om man nu kan hävda att de syns alls. Kd behöver debattera öppet genom insändare, artiklar, förslag, utveckling av befintliga förslag och motförslag. De behöver kommunicera med sina medlemmar och de människor som kan tänka sig att bli medlemmar. De behöver visa att medlemmar och framtida medlemmar betyder något.

De behöver ha en hemsida. De behöver någon som kan tekniken och någon som kan formulera ord och tankar om det som händer, och om Kd.s förtroende valda och medlemmar såväl lokalt som nationellt. Beslut som fattas behöver synas. Diskussioner likaså. Detta behöver Kd visa. Tala om. Skriva om. Tydliggöra.

De behöver utse någon som kan svara på mail och kommunicera med de människor i närhet och omvärld som är intresserade. De behöver också utse någon som kan ekonomi, så att vi nu kan få en årsredovisning/ekonomisk rapport liksom en verksamhetsbeskrivning för 2009. En beskrivning som detta år inte bara är en halvmessyr med en oren revisionsberättelse. Som det var 2008. Med allvarlig kritik.

Kd - med dess värdegrund - är viktig för Alliansen. Ur flera perspektiv. Då är det ansvarslöst av den lokala föreningen och organisationen i stort, att inte synas, tala och verka. Om man inte syns - hur kan man då hävda att man finns? Och behövs?

Alliansen behövs. Och Kd i den.

Anette Grinde

Inga kommentarer: