måndag 25 januari 2010

Administrationsbördan ökar hos företagen. Det är alldeles på tok....


DN 25 januari 2010 - "Rot- och Rutavdrag vinstaffär för staten".

HUS-avdraget (Rot och Rut) är ett bra avdrag. Det minskar det svarta och skapar nya riktiga arbetstillfällen. Vita och riktiga. Med skatt, sociala förmåner och trygghet.

HUS - som i Rot och Rut - är möjligt att använda för alla som betalar inkomstskatt & fastighetsskatt/avgift. Det kan sålunda användas av många.

Men. Administrationsbördan ökar hos företagen. Det är alldeles på tok. Fakturamodellen leder till bedömningsproblematik hos företagen. Det leder till en ökande administration genom blanketter och fler händelser i kontrollfunktioner och i bokföring. Det leder till högre kostnader för företagarna.

HUS-avdraget är bra för företagarna. Det är också bra för staten, för möjligheten till nya arbetstillfällen och för människorna som kan nyttja avdraget. Det är kort och gott bra.

En mycket stark önskan ber att få framföras till lagstiftaren; vänligen, tag bort fakturamodellen.

Låt företagaren slippa bedömningsansvar och ansökan för den enskilda privatpersonens räkning. Låt var och en ansvara för sin egen ansökan till Skatteverket, utan att gå via företagen. Det är verkligen inte deras sak att ansöka för enskilda personers räkning. Gör helt enkelt en blankett som de fysiska personerna kan sända till Skatteverket löpande under året. Allteftersom. Som förr, med en egen blankett, men löpande under året och inte bara i deklarationstid. Gör betalningen till den enskilde, med dennes egen underskrift och med dennes egna ansvar - och inte omvägen via företagen.

Anette Grinde

Inga kommentarer: