tisdag 12 januari 2010

Jag håller med dig, Bror Perjus.....

DN Kultur - 12/1 2010. Bror Perjus skriver "Våga fråga! Sök sanningen bortom Thailands vita stränder" - Han skriver om burmesiska migrantarbetare, arbetsvillkor, unga kvinnors prostitution och om militärjuntan.

Han skriver om en del av vår ovärdiga värld, som vi så lätt tar del av genom njutning och värme. Där vi lätt glömmer att det finns något bakom kulisserna som vi behöver uppmärksamma. Vi måste ständigt påminna oss och andra om andras belägenhet runt om i världen, de som behöver vår uppmärksamhet - genom tanke, ord och praktisk handling. För möjligheten att göra världen till en rättvis plats att finnas på.

Ja, vi behöver vår njutning och vår värme. Men vi behöver också vara medvetna om vår roll i förhållande till andra människor på vår jord. De som fötts på en annan plats. Utan egen förskyllan. Vi kan (kanske) inte ta ansvar för alla människor på vår jord, men vi kan uppmärksamma oerhört mycket mer av det vi ser, hör och berörs av. Vi kan, genom ord och handling, ställa saker till rätta eller på sin spets. Eller i varje fall utmana. Ibland kan vi göra det alldeles själva och ibland genom att vi samlar många röster, tillsammans och var för sig. Vi kan inte låta det vara. Som att det är någon annans ansvar eller någon annans fel. Det ligger på vår, var och ens, lott att göra det vi faktiskt kan.

Burma kan/får inte fortsätta att "ägas" av militärjuntan. Burma måste "ägas" av folket. Låt Aung San Suu Kyi tala. Låt folket tala, göra och leva. Under goda förhållanden, inte med ständigt slit, umbäranden och med frånvaro av sina mänskliga rättigheter.

Så gör som Perjus uppmanar oss. Våga fråga människorna du möter i det vackra Thailand. Hur har dem det? Var kommer de ifrån? Varför är de där?

Våga fråga - och berätta vidare.
Använd ditt mod. Med kraft och med handling. Till världens väl.

Anette Grinde


Sök mer info om Burma - t ex på; DN

Inga kommentarer: