tisdag 17 november 2009

Rotavdrag....

Jag läser i tidningen Byggaren - nr 7/2009 - om Rotavdrag. Jag finner artikeln "orolig", som i onödigt oroande och onödig. Den drar i trådar som inte finns och inte är tänkt - utifrån den lagstiftning vi har.

Rotavdraget är tillräckligt dumt som det är, med fakturamodellen som lägger en hög administrativ börda och ibland svåra skattemässiga bedömningar på företagarna. Företagare som är hantverkare, som i fantastiska görare, och inte administratörer och skattemänniskor ut i fingerspetsarna.

Artikeln i Byggaren talar kring att Skatteverkets möjliga diskussion kring om hantverkarnas skatteskulder kan dras mot Rotavdraget som skall betalas ut. Skatteverket är ingen lagstiftare och kan inte fatta det beslutet, men om lagstiftaren ens tänker den tanken så är det ytterst tragiskt. Rotavdraget är, som sagt, redan outsägligt dumt med ansvaret och bedömningar lagda på företagarna.

Vad gäller betalningskvittningen så är rotbeloppet en del av intäkten i företaget. Det är inte ett beräknat skattebelopp. Av rotbeloppet kan inte avgöras överskott, skatt eller tillgängliga medel för betalning av skulder. Detta kan bara avgöras med utgångspunkt från beräkningen i bokslut och inkomstdeklarationer - och med ett beslut om ansvar, fastställda skattebelopp och med kännedom om faktiska tillgångar.

Rätt skatt skall betalas, ja. På rätt sätt och i rätt tid. Men inte genom att Skatteverket tar in intäkter direkt genom ett betalningssystem. Då har läget igen dragits för långt och det ömsesidiga förtroendet för systemen drabbas på nytt.

Systemet för företagarna skall vara lätt. Det skall vara svårt att göra fel, men det skall vara lätt. Reglerna får inte utgå ifrån att företagarna är oärliga, men det skall vara svårt att göra fel.

För övrigt är ROT-avdrag ett bra avdrag, men det är fel att lägga administration och bedömningar för privatpersonernas yrkanden i företagarnas knä. Och det är definitiv fel att tänka indrivning i de termer som Byggaren reflekterat kring.

Anette Grinde

Inga kommentarer: