måndag 16 november 2009

Vad gör du idag ....?

En miljard hungrar läser vi i dagens DN till frukost. Jag mår illa av orden och jag mår illa av bilden. Bilden är stark. Avskyvärd. Faktumet är än mer avskyvärt. Vi har ett stort överflöd i många av världens länder. Och en fruktansvärd missär i andra. Vi har människor som badar i rikedom. Och vi har andra som inte kan gå i skola, inte har mat för dagen och inte har några rättigheter alls i sina liv. Detta har vi - trots att vi har fantastiska konventioner om t ex barns rättigheter och mänskliga rättigheter.

Vilket liv väntar barnet på bilden? Vilket liv har kvinnan på bilden? Hur bor de? Hur kan de skapa bättring i sina liv? Finns den möjligheten överhuvudtaget där de bor och i det som de lever?

Vad gör du idag för att världens orättvisor skall omfördelas till goda rättvisor? Vad gör du varje dag för att förbättra situationen för någon i en annan del av världen? Den frågan måste vi ställa oss varje dag. Och svaret får aldrig bli - idag har jag inte tid, jag tar det i morgon. Svaret måste vara konstruktivt och faktiskt? Handlingen likaså.

A ....

Inga kommentarer: