söndag 22 november 2009

På schemat står det kurs...

Vi talar om arbete i styrelse och valberedning - med fokus på den ideella föreningen och med omsorg om de ideella krafterna.

I nästan varje styrelse finns det någon eller några personer som är osäkra på sin roll eller som inte riktigt kommer igång med arbetet i sin styrelse. Det handlar t ex om att dela med sig av sitt engagemang och av sin kunskap, det handlar om att fråga och att lyssna på varandra och det handlar om att ta för sig tillsammans med resten av gruppen - i olika mått, i olika tid och med en ständig omsorg om varandra. En styrelse är helt enkelt en grupp som skall fungera väl tillsammans. Om detta talar vi på denna kurs.

Kursen kan ses som en introduktion för de personer som nyligen klivit in i den nya styrelsen inför årets arbete - vad krävs och vad är innebörden, hur ser vi på styrelsen arbete och vad/hur måste jag göra för att det skall bli rätt?

Kursen kan också ses som en påminnelse och förnyad lärdom för de i en befintlig styrelse som inte riktigt hittat rätt, eller kanske för en krets i organisationen som kan vara möjliga styrelsekandidater för insikt om vad det kan innebära att sitta i en styrelse. Ibland har valberedningen problem att finna kandidater till styrelseposterna. Kanske är det information och känsla för uppgiften som saknas? Vad skall jag fråga efter när jag får en fråga om ett styrelseuppdrag? Vilka frågor skall jag ställa när jag skall söka ledamöter till vår styrelse? Om detta talar vi på denna kurs.

Så. På styrelsekursen talar vi t ex om….

Vad innebär det att sitta i en styrelse!
Uppgifter och ansvar
Arbetsfördelning
Ekonomi
Arbetsgivaransvar
Glöd och engagemang
Vad måste jag göra - och vad vill jag göra när jag sitter i en styrelse.
Varför är just du tillfrågad för denna styrelse och/eller varför har du valt att tacka ja till att sitta i denna styrelse? - eller varför har du valt att tacka nej till att sitta i den styrelse du fått förfrågan om att sitta i?
Vad gör valberedningen egentligen?

Nästa kurs är den 20 januari 2010, kl 1800-2100 i Norrtälje. Passar inte detta bygger vi gärna en kurs just för din förening - för bara den eller kanske tillsammans med annan förening i närområdet. På plats hos er eller på plats hos oss.

Vi är minst 8 personer och maximalt 15 personer på varje kurs.

För frågor och anmälan - kontakta; info (at) foretagshuset.net

Inga kommentarer: