tisdag 10 november 2009

Viktiga datum inom kort...

November 2009
2 - Fastighetsdeklaration 2010 för hyreshus ska ha lämnats in till Skatteverket senast den 2 november.
5 - Kvartalsredovisning av momsfria varuleveranser vid EG-handel för juli - september år 2009.
12 - Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för oktober 2009 ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Om ditt slutskattebesked skickats ut i augusti ska din inbetalning av underskott på skattekontot vara bokförd hos Skatteverket den 12 november.

För företag med omsättning under 40 miljoner ska
12 - Inbetalning av moms för juli - september 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som har tremånaders moms)
12 - Inbetalning av moms för september 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad) 12 - Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto
12 - Skattedeklaration som avser moms för juli - september 2009 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som har tremånaders moms)
12 - Skattedeklaration som avser moms för september 2009 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad)
12 - Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2009 ha kommit in till Skatteverket.

För företag med omsättning över 40 miljoner ska
12 - Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto.
26 - Inbetalning av moms för oktober 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto
26 - Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2009 ha kommit in till Skatteverket.

December 2009
1 - Preliminär självdeklaration för inkomståret 2010 ska i vissa fall lämnas in.
14 - Inbetalning av debiterad F- eller SA-skatt för november 2009 ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

För företag med omsättning under 40 miljoner ska
14 - Inbetalning av moms för oktober 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto (gäller dig som redovisar moms varje månad)
14 - Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto
14 - Skattedeklaration som avser moms för oktober 2009 ha kommit in till Skatteverket (gäller dig som redovisar moms varje månad)
14 - Skattedeklaration som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2009 ha kommit in till Skatteverket.

För företag med omsättning över 40 miljoner ska
14 - Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto.
15 - Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.
28 - Inbetalning av moms för november 2009 vara bokförd på Skatteverkets konto
28 - Skattedeklaration som avser moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2009 ha kommit in till Skatteverket.


För övrigt uppmanar jag dig, företagare, att du använder en auktoriserad redovisningskonsult - när du anlitar en konsult för din redovisning i framtiden. Det ger dig god kompetens till ditt förfogande. Och det är nog just det du önskar i ditt företag, eller hur?

Anette Grinde


Inga kommentarer: