måndag 9 november 2009

Gör....

Varje människa är unik och fantastisk. Det räcker om du är du. Gör dig inte till någon annan.

Var engagerad. Visa att du är engagerad. Sprid ditt engagemang med glädje och omsorg till din nästa.

Se din medmänniska. Se den personens engagemang och uppmuntra detta.

Gör tillsammans. Det är lättare att göra tillsammans. Se varandras kunskaper. Fler är starkare än ensam.

Det behöver inte vara superperfekt. Bra är gott nog.

Använd humor och glädje i det du skall göra.

Börja i det lilla och låt uppdraget växa. Börja inte för stort.

Nätverk är viktiga. Mänskliga möten är fantastiska. Att visa närvaro i det du gör - är viktigt.

Ge inte upp. Övning ger färdighet.

Inga kommentarer: