onsdag 28 september 2011

Mera Värd.

Idag har jag gått på kurs. Det var en bra och trevlig kurs. Mera Värd - i STF.s regi. Den gjorde mig glad.

STF är, för mig, en bra organisation. Den står för natur och kultur. Den är stor och välkänd. Den ger och bidrar. Och - den ger sina medlemmar mervärden även utanför landets gränser.

STF har ca 300 000 medlemmar, 400 anläggningar, 83-84 kretsar och väldigt många ideellt glödande människor. Varje år arrangeras över 2000 aktiviteter, där ideell människokraft står för en ofantligt stor andel för genomförandet. Det är imponerande med mängden ideell människokraft i vårt land. Det skapar mycket för deras medmänniskor. Det gör mig glad, mycket glad.

Föreningen - och turistbolaget som hör till - står för viktiga värden. De står för en hållbar turism, god service och omtanke. De arbetar för ett gott värdskap. I det ingår t ex att vi är där för gästen, vi är där för att glädja och ta hand om - liksom även för att se gästerna utifrån deras perspektiv, ta ansvar för gäst och helhet och visa omtanke. I det ligger såväl människan som de resurser vi har till vårt förfogande.

Naturen. Kulturen. Människorna. Vänligheten. Omsorgen. Medmänskligheten. Det spelar roll hur vi förhåller oss till varandra och det spelar roll hur vi förhåller oss till de resurser vi har till vårt förfogande. STFs värden och förhållningssätt gör mig glad. För sådant arbetar jag gärna.

STF vill vara ... Omtänksamma. Äkta. Nyfikna. Professionella. Engagerade. 

Anette Grinde


Inga kommentarer: