fredag 9 september 2011

Fred. Frid.

Fred. Som i avsaknad av våld.

Eller Fred. Som i ett samhälle i frid. Vad står ordet fred för, egentligen?

Det finns begrepp som positiv och negativ fred. Det är begrepp som står för avsaknad av krig, där krig står för vapen och dödsoffer. Definitionen, positiv och negativ fred, är helt olika. Det är, för mig, nya begrepp. De tål att tänka på.

Negativ fred är frånvaro av krig och våld, där våldet och vapen ytterst är normen. Det är vägen att gå, enligt denna definition. Positiv fred är istället en process för att skapa rättvisa och frid i samhället. Den negativa freden är en grundläggande förutsättning för den positiva freden, d v s att kriget - med vapen, våld och död - inte är på plats. Riktningen - i den positiva freden - är frånvaron av direkt, strukturellt och kulturellt våld. Riktningen skapar möjligheten för processen där mänskliga rättigheter är ett grundfundament.

Det finns en annan riktning - än våldets väg - för att skapa fred. Det är riktningen som innebär att vapen, våld och död, byts mot icke-våldets väg för att skapa fred. Det kräver att vi byter tanke. Att vi ser att det inte är acceptabelt att våld, hot om våld eller vapen används för att skapa fred. Och att det är möjligt att skapa fred utan att tillgripa våld, vrede, vapen och skapa död & förstörelse. Gandhi och Martin Luther King är exempel människor som visat på detta - och många är deras efterföljare. Krig & allt dess våld - är inte vägen att gå för att skapa fred.

Våld och militära medel skapar sällan möjligheter att påverka en "motig" opinion. Våldet skapar skador, död och förstörelse - och påverkar människor i vredgande riktning. Det försvårar konflikten. Icke-våldets väg skapar uppmärksamhet, förståelse, information, m m. Icke-våldets väg påverkar människor i en "vänligare" riktning.

Fred byggs när vi månar om varandra och om vår värld. När vi månar om människor, natur, länder, religioner, kulturer och folk. Med hänsyn och hjälp att se och använda varandras förmågor skapar vi nya möjligheter.

Grundfundamentet i livet - och i freden - är de mänskliga rättigheterna. De basala mänskliga behoven måste tillgodoses. Mat, boende, hälsa och utbildning måste prioriteras. Människor måste behandlas anständigt. Tortyr, godtyckliga arresteringar, avrättningar, folkmord, bristande rättegångar och hot om våld och trakasserier får inte förekomma. Människors möjlighet att delta i processer som kontrollerar deras liv, vara rimligt säkra på sin överlevnad och leva i ett samhälle med ett humant styrelseskick är också delar av detta grundfundament.

Mänskliga rättigheter och möjligheter till utveckling under trygga former skapar förutsättningar för fred. I alla läger. De måste finnas på plats.

Fred & Frid. Alltid utan våld eller hot om våld.

Anette Grinde
I längtan efter ett samhälle utan våld & förtryck.

*** *** ***

Martin Luther King dagen infaller den 3.e måndagen i januari. Den skapar uppmärksamhet om företeelser och människor.  Kristna Fredsrörelsen är en icke-vålds-organisation, som bidrar till en vänligare värld. De vill verka för ett samhålle utan våld.  Ekumeniska Följeslagarprogrammet bygger på omsorg, närvaro och uppmärksamhet - som i ord och handling, utan våld. Närvaro - utan våld eller hot om våld - tillsammans. Icke-våld är intressant och utvecklande. Det går helt enkelt inte att komma ifrån.

Fantastiska ungar i ljuvligt vackra Indien.
Ohyggligt fattiga, men bubblande glada.
Foto 2006; Anette Grinde
.... 

Inga kommentarer: