fredag 9 september 2011

Ickevåld. Ickevåldsaktörer. Ickevåldshandlingar.

Ickevåld. Allt våld mot människor är fel. När konflikter finns måste dessa lösas med medel som inte inbegriper våld. Det innebär att ord och handling måste ske med andra mått än våld och förtryck/skada av andra människor.

Ickevåldsaktörer är - normalt - modiga människor. De bryter den vanliga normen. De har beslutat att våldet och förtrycket inte är rätt väg. Uppmärksamheten, samtalet och mänskliga band mellan parterna skall istället skapa förändringen.

Ickevåldshandlingar innebär inte passivitet eller inaktivitet. Det innebär istället ett aktivt handlande, ett ställningstagande, som inte innehåller våld. Det finns här en mängd olika aktiviteter som kan användas. Några exempel kan vara protester utan våld, övertalningar, offentliga protestmöten, protesttal, protest/stödbrev, teaterföreställningar, skrivelser/artiklar mm. Det kan också innehålla en synligt avsteg ifrån samarbeten eller avsteg från deltagande med olika personer eller organisationer. Ett annat sätt är att genom tydliga aktiviteter påtalar de företeelser som aktören vill störa, t ex vägra att lyda blockader, infiltration av organisationer, inbrott t ex i vapenfabriker - med en acceptans att ta det straff som utmäts för aktiviteten. Straffet, och uppmärksamheten kring detta, kan ses som en del av handlingen.

Det finns många handlingar som kan skapa förändring. Handlingar som inte innehåller våld eller förtryck. Fantasin sätter begränsningen. Frånvaron av våldet, förtrycket och rädslan skapar förutsättningar för framgång.

Våld är inte normen.
Icke-våldet är.
När vi bestämmer oss för att så är fallet.

Anette Grinde

Intressant är tanken om ickevåld som norm. .... Wikipedia om ickevåld. Läs också gärna Svante Karlsson, Freds- och konfliktkunskap (2004). Wikipedia om GandhiIckevåld.net talar om ickevåld, mm.
Blogg om civil olydnad m m....

Inga kommentarer: