tisdag 13 september 2011

Sprutor & vaccinationer för resa i Indien

Polio. StelkrampSe över ditt skydd! Difteri, stelkramp och polio ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. De flesta som vuxit upp i Sverige har redan ett skydd. Före resan kan man passa på att se över sitt skydd eftersom det ibland kan behövas en påfyllnadsdos.

Hepatit A. Smittväg mat/dryck som förorenats från människor. Risk föreligger särskilt där standarden på vatten/avlopp är låg. Vaccination - ja, tveklöst.

Hepatit B. Smitta genom blod/sexuellt. Rekommenderas för resenärer som skall stanna länge i landet. Vaccin bör övervägas även av korttidsresenärer som ofta besöker landet. Vaccination - ja, tveklöst.

Tyfoid. (Vivotif). Tyfoidfeber orsakas av Salmonella typhi, som endast förekommer hos människa och som utsöndras med avföringen. Bakterien kan föröka sig i olika födoämnen. Smittöverföring sker via förorenat vatten eller födoämne, i sällsynta fall från person till person. Vivotif - tre kapslar, oralt. Påbörja vaccination ca 3 veckor före avresan. Full skyddseffekt inträder ca 14 dagar efter vaccinationen och kvarstår ca tre år vid obruten vistelse i länder där sjukdomen är vanlig - i övriga länder rekommenderas en förnyelsevaccination efter ett år.  Effekten av Vivotif kan påverkas av antibiotika- och malariapreparat. Vaccination, ja. Påfyllnadsvaccination vid nästa resa, ja.

Kolera. (Dukoral). Vaccination rekommenderas vid resa i primitiva kvarter eller under lång tid inom ett område med dåliga hygieniska förhållanden. Grundvaccinationen består av två doser. Doserna skall tas med 1-6 veckors mellanrum. Om upp till max två år har gått sedan den senaste vaccinationen räcker det med en dos för förnyelse.  Om mer än två år har gått sedan den senaste vaccinationen, bör grundvaccinationen (två doser) förnyas. Skydd mot kolera kan förväntas ca 1 vecka efter grundvaccinationen. Vaccination, ja. Påfyllnadsvaccination vid nästa resa, ja.

Turistdiarré. Risk hög! Var noggrann med hygienen - kost- och hygienråd är viktiga att följa. Tvätta alltid/ofta händerna noga. Desinfektionsmedel/servetter skadar inte för renligheten. Vaccin mot kolera (dukoral) hjälper sannolikt en del mot turistdiarré. (30-40%. Vetenskapligt korrekta studier för detta saknas). Vaccination, ja. Påfyllnadsvaccination vid nästa resa, ja.

Japansk encefalit (Ixiaro). Förekommer under olika tider under året. Bör tas om du skall resa under en längre tid (> 4 veckor) i landet. Japansk encefalit är relativt ovanlig, men är inte att leka med. Risken är låg - men läkemedel mot sjukdomen saknas, varför vaccin är lämpligt (om än dyrbart). Myggmedel och myggnät är viktigt att nyttja, liksom täckande kläder i myggtid.  Risken är störst på landsbygden där öppna vattensamlingar eller konstbevattning förekommer. Risk föreligger även i storstädernas slumområden. - "I en studie hade 96 procent av deltagarna utvecklat skyddande nivåer av antikroppar mot japansk encefalit fyra veckor efter den andra vaccindosen. Det finns för närvarande ingen kunskap om hur lång tid vaccinet skyddar och om det är effektivt med en påfyllnadsdos." - Smittskyddsinstitutet.se om skyddseffekten. Vaccination, ja. Påfyllnadsvaccination vid nästa resa, nej.

Malaria. Låg risk, även om risken ser ut att öka. Ökande risk i regn/monsunperioder. Noggrannhet krävs med myggmedel, heltäckande klädsel på kvällarna och myggnät över sängen.
 
Mässling. Vaccin rekommenderas nu allmänt vid utlandsresa, då smittspridning nu sker världen runt. Se över ditt skydd. Vaccination, ja.

Rabies. Risk! Rabies finns över stora delar av världen. Insjuknande leder så gott som alltid till döden.

Gula febern. Finns inte i Indien. Se upp varifrån du kommer. Intyg krävs om du kommer från ett infekterat område.

Det är nu dags för ett besök hos en vaccinationscentral.

Anette Grinde


  Relevanta länkar

Inga kommentarer: