måndag 26 september 2011

Fred.

Jag hittar en bok i bibliotekshyllan - Fred! 100 röster mot våld och krig. Den är sammanställd av Saam Kapadia och Jeppe Wikström. Bokförlaget Max Ström har givit ut boken 2009. Isbn 9789171261472. Det finns anledning att läsa boken, att fundera kring den och att agera med utgångspunkt ifrån den.

"Om du inte tar ställning mot en orättvisa,
har du valt förtryckarens sida.
Om elefanten har sin fot på musens svans
och du säger att du är neutral,
kommer musen inte att uppskatta din neutralitet."
Desmond Tutu

I boken finns jag det meningslösa våldet och en massiv längtan efter frånvaron av detta. Boken börjar med en taxiresa i Göteborg och slutar med 100 röster och en mängd relevant information. Där är många som har funderat, ordat och skapat mervärden för många, många andra. Detta är en bok som bör läsas från pärm till pärm - och som man därefter dagligen bör återkomma till.

Boken utgår ifrån att det måste finnas alternativ. Och - Ja, det gör det verkligen, säger vi som strävar efter ickevåld. Det finns alternativ.

Om världens resurser för militärupprustning och vapentillverkning istället kom människorna till del skulle mängder av barn kunna gå i skola, få mat på bordet, tak över huvudet och skratta i lek istället för att arbeta igenom sin barndom eller leva med ständig rädsla för vapen, våld och krig.  Världens kvinnor, män och barn skulle kunna ägna sina liv till livsglädjande göromål, som t ex att utbilda sig, arbeta tillsammans med andra, plantera blommor och utforska världen.

Denna bok bör finnas på varje världsmedborgares bord. Som en påminnelse och som ett underlag för ändrad riktning. Det är tid för världen att leva i ickevåldets tecken.

Ickevåld är en aktiv handling. Låt oss leva i ickevåldets spår. Låt oss gå emellan där våldet och övergreppen visar sig. Låt oss uppmärksamma felaktigheterna.

Människan föds god.

Anette Grinde


Inga kommentarer: