torsdag 15 september 2011

Det goda inom dig.

Det goda inom dig.
Linda Olsson
Albert Bonniers Förlag
2011
Isbn 978 91 0 012594 3


Linda Olsson är född i Stockholm 1948 och flyttade till Auckland, Nya Zeeland 1990. Hon har nu skrivit en mycket finstämd bok.

De tidigare fantastiska böckerna Nu vill jag sjunga dig milda sånger och Sonat till Miriam har nu följts av Det goda inom dig. De två första böckerna är skrivna på engelska och kom ut på svenska sedan de översatts. Det goda inom dig har skrivits parallellt på engelska och svenska. Linda Olsson använder språket väl.

Texten i Det goda inom dig är uppbyggd dels av tankar och handlingar i nuet, men också av tillbakablickar. Tillbakablickarna är lösa fragment, som så småningom ger läsaren en helhet. Huvudpersonen letar i sitt minne. Hon vill se och förstå, hon vill minnas och hon vill göra sig hel. Letandet i minnet gör ont, men visar ändå vägen till möjligheten för huvudpersonen att helas.

I denna bok finns ensamhet, rädsla, våld, minnen, längtan, kärlek och vänskap - närvaro och frånvaro av - djupt inflätad i texten. Den känns väl både i nuet som i det förflutna.  

Marianne eller Marion, Mika eller Ika och George är viktiga personer i historien, liksom släktningar, föräldrar och syskon. Platserna för handlingen är Linda Olssons egna. Den utspelar sig i Auckland, Nya Zeeland och i Sverige. Vyerna är vackra och tydliga, där jag ser dem framför mig, när de beskrivs i texten. Jag kan frammana tydliga bilder, allteftsom jag läser.

Det goda inom dig är svår att lägga ifrån sig. Handlingen är svår, som i plågsam, men jag vill se vad som har hänt och hur det skall sluta. Fragmenten från historien lämnar skav och öppna sår, som ändå läker allteftersom. Språket är vackert. Beskrivande. Tydligt.

Linda Olsson skriver återigen om vänskap, relationer och kärlek. Hon gör det väl.

Anette Grinde
Inga kommentarer: