tisdag 13 september 2011

Fred. Icke-våld. Mänskliga rättigheter.

Fred. Som i frånvaro av vapen, död och våld. Och som i närvaro av möjligheter.

Fred bygger på att människor har tillgång till grundläggande mänskliga rättigheter. Det innebär en tillvaro som inte innehåller våld eller rädsla för våld. Det innebär också tillgång till mat, husrum, utbildning, rösträtt och framtidstro. Fred blir, med dessa mått, en pågående process där det kan ifrågasättas om freden någonsin är på plats.  

Barnen på bilden lever i södra Indien. Det samhälle de lever i involverar inte dem i de övergripande möjligheterna som du och jag har. Barnen lever, med sina kringresande föräldrar, i tältläger. Tält, presenningar, utekök och i frånvaro av skolgång. Barnen skrattar, busar och ler. De använder pinnar och naturen när de skapar lekar sig emellan. De har inte tillgång till skolböcker, internet eller ett lärande utanför familjen.

De lever i ett samhälle som inte inbegriper krig - ja, de lever i frånvaro av vapen, död och aktiv konflikt. De lever dock i en situation som antagligen innebär en del våld och otrygghet. Fattigdom, frånvaro av skolgång/utbildning, analfabetism och tak över huvudet skapar förutsättningar för grogrund kring rädsla, våld och otrygghet. Det kan världens barn vara utan. Deras familjer likaså.

Vårt samhälle är inte statiskt. Vi kan förändra. Vi kan skapa mer och annat.

Hur kan vårt agerande - här hemma eller på besök i andra länder - skapa skillnad för de fattigast fattiga barnen? Hur kan vi aktivt göra skillnad för världens barn som far illa?


Anette Grinde
Studieförbundet Bilda talar om aktivt icke-våld. Aktivt icke-våld innebär att man tar ställning - mot våldet. Att man inte bara är passiv. Aktivt icke-våld är en aktiv handling. För frid & fred - med frånvaro av våld - i vårt samhälle. 

Inga kommentarer: