onsdag 7 september 2011

Happy Happy...

Happy, Happy - en bok om skilsmässa (av Maria Sveland & Katarina Wennstam). Bokförlaget Atlas. 2011. ISBN 978 91 7389 391 6.

Skilsmässor är plågsamma. Uppbrott, meningsskiljaktigheter, förändring, kärleksbesvikelser, förlorade förhoppningar och delandet skapar ofta plågsamma efterverkningar i människor som levt tillsammans.

De är plågsamma, men de kan också skapa mervärden och livsglädje. Det är inte konstruktivt att leva i en destruktiv relation. Alltså, i en sådan som inte skapar lust, mer och där parterna höjer varandra. Men, det är ibland oerhört svårt att veta om gräset är grönare på andra sidan.

Tillsammans - som i gifta eller sambos - är vi, i syfte att känna gemenskap, lust och att skapa mer. När vi inte gör detta, behöver vi antingen arbeta med relationen för att få den att fungera i en höjande riktning för båda parter - eller avsluta relationen. Det finns naturligtvis också andra alternativ, eftersom vi alla fungerar på olika sätt och förhåller oss därefter. Någon sitter nöjd, någon låter sig fortsätta att frustreras och någon finner det helt rätt att bara den ena i relationen får ut det som skall fås ut av en relation.

Happy, Happy - en bok om skilsmässa, är en bok som består av olika kvinnors röster om uppbrotten från sin partner. Den berättar om 10 kvinnors förhållningssätt till och hur de, i sin skrivande stund, upplever sin skilsmässa. Perspektivet är att skilsmässan, för dem, var ett bra drag. Boken inkluderar inte sorgen eller arbetet innan beslutet är fattat. Åtminstone inte så att sorgen eller påfrestningen lämnar några spår hos mig när jag lägger boken åt sidan. Boken ger uttryck för att dessa kvinnor ser sin skilsmässa som ett steg på vägen till en ny och ljus framtid, där lyckan åter syns i deras liv. Happy, Happy innehåller en del poänger. Det finns ingen anledning, även när vi lovat varandra evig kärlek, att leva i relationer där lyckan inte frodas. För detta är livet för kort. Vi har ändå någon form av skyldighet att göra vårt bästa av våra liv, hur svårt det än kan te sig emellanåt. Vi kan också lära oss av varandra. Vi är olika, men vi kan ändå lyssna till andra människor hur de har förhållit sig när de har bestämt att tiden är kommen för ett uppbrott och en förändring. Det kan hjälpa oss att ta ut vår egen riktning.

Ja. Vår tid innehåller uppbrott. Det är tillåtet nu, till skillnad från förr. Det är inte särskilt kontroversiellt. Det händer onekligen väldigt ofta. Det ter sig inte helt osannolikt att kvinnor som lever i icke utvecklande relationer kan se denna bok som en hjälp att ta det avgörande steget. Men, låt oss innerligt hoppas att de lagt ordentligt med krut på att se allt det värdefulla i sin relation innan de byter stig. Det är inte helt säkert att ett uppbrott är det som ger lyckan i livet. Kanske är det istället ett annat förhållningssätt som skapar skillnaden.

Men, åter till Happy, Happy. Jag undrar varför redaktörerna/författarna bara har låtit framgångsrika - offentliga - kvinnor orda. Beror det på att det var lättast så?

Var är orden från de vanliga kvinnorna och - framförallt - var är männen? Och var är orden som visar de som väljer att stanna och aktivt försöka lösa de problem som finns i relationen. De som lyckas skapa lycka med den de lovat att älska - i nöd och i lust.

Anette Grinde

Bokförlaget Atlas har givit ut Happy, Happy - en bok om skilsmässa. Beställ boken på Bokus. På  Maria Svelands och Katarina Wennstams hemsidor kan du läsa mer om författarna. Knuff om Happy, Happy. Bloggen Medborgarperspektiv om Wennstam. Hanne Kjöller på DN om boken. Svd-diskussioner om skilsmässor och om boken. Charlie Weimers (KD) på Svd-debatt. Rådgivning på dn.se.

Inga kommentarer: