söndag 20 mars 2011

Svenska Turistföreningen, Roslagskretsen

På Solhem, i Älmsta, har Anette Grinde hållit en föreläsning (20/3) om sin och sin sambos resa i Indien i december 2010 - januari 2011.

Anette talade, och visade bilder, om deras resa. De färdades per motorcykel i delstaterna Kerala, Tamil Nadu och Karnataka. De åkte från kusten, där fiskeindustrin bar tydliga spår, till berg och fantastiska teodlingar, och ner igen på andra sidan bergen, där risodlingar och saltutvining stod för försörjningen hos mängder av människor. Där finns t ex annorlunda mat och ätsätt, en mycket annorlunda trafiksituation och ett förhållningssätt till trafiken som inte stämmer med vår och en religion som sätter sina spår överallt. Det finns mycket som skiljer våra världar åt, men det finns minst lika mycket, eller mer, som förenar.

Att på detta sätt, en söndagskväll i ett hörn av Roslagen, få resa till ett annat av världens hörn är fantastiskt.

Svenska Turistföreningen
Roslagskretsen

Inga kommentarer: