måndag 28 mars 2011

"Mun till mun - marknadsföring via referenser"

Författare; Ivan R Misner
Titel; Mun till mun - marknadsföring via referenser.
ISBN; 978-91-86077-40-2
Söderpalm Publishing 2010

Ivan Misner är grundaren av BNI, Business Network International. BNI grundandes 1985 och finns nu i ca 42 länder, har ca 4 800 team och närmare 140 000 medlemmar. Det är en världsomspännande organisation, som skapar mervärden för väldigt många människor. Ivan Misner har skrivit ett flertal böcker, där temat referensmarknadsföring finns med som en röd tråd. Han talar om detta med glöd och energi, liksom med en väl förankrad kunskap.

"Mun till mun - marknadsföring via referenser" är en grundläggande handbok i referensmarknadsföring. Den för dig, steg för steg och om du lyssnar noga, till en god kunskap inom detta område. Den innhåller råd och övningar från en person som grundligt har studerat och diskuterat detta område. Han vet hur det fungerar och han vet hur det kan förmedlas. Det har han gjort i denna bok. Den beskriver t ex vikten av rätt attityd liksom att göra och att inte vänta på att någon annan skall göra det åt dig. Den berättar om vikten att vara aktivt delaktig i flera olika nätverk och den tydliggör några av de steg som är oerhört viktiga. Det är en mängd självklarheter, som många av oss behöver få tydliggjorda igen.

Jag ler igenkännande när han skriver att referensmarknadsföring är en kontaktsport, att givers-gain verkligen fungerar och att det inte går att nätverka passivt. Det är aktivitet som gäller. Det är inte bara 100 visitkort som gäller efter varje mingel - det gäller också att vara tydlig i fråga om vem du är och vad du står för, liksom att följa upp de kontakter du vill skall ingå i ditt framtida nätverk. I boken framgår det också med tydlighet att det inte räcker att läsa eller tänka att man skall göra - man måste också göra. Det lönar sig, helt enkelt, att följa råden i denna bok.

Om du vill skapa fler affärer i din verksamhet, så är denna bok en lämplig investering. Den kan läsas både en gång, två gånger och tre gånger. För dig som har konstaterat att referensmarknadsföring är något för dig - köp denna bok. Samma sak gäller dig som är nyfiken på hur du skall kunna få din verksamhet att växa, oavsett vilken bransch du verkar i eller hur länge du har drivit ditt företag. Att köpa denna bok, läsa den och fundera kring hur du skapar din plan för din referensmarknadsföring, är ett mycket viktigt steg i rätt riktning.

Så. Leta dig fram till Söderpalm Publishing - där kan du lätt beställa denna bok. Kanske behöver du köpa flera exemplar. Du kan inte lämna bort ditt eget exemplar, det är bra att återkomma till. Köp därför några extra exemplar, till de du gärna ser som goda verkare i din krets. Lärdom skapar mer. Här har du en god möjlighet att lära mer, för att själv kunna skapa mer.

Anette Grinde
Inga kommentarer: