tisdag 1 mars 2011

Bristen på skolor ökar risken för krig...

GP.se finner jag idag en debattartikel om att bristen på skolor ökar risken för krig. Av artikeln, som är skriven av Johan Schaar (avdelningschef SIDA) och Mats Djurberg (generalsekreterare Svenska Unescorådet), framgår att allt fler barn i världens fattigaste länder går i skolan, men att det fortfarande är hela 42% av barnen i konfliktdrabbade områden som saknar möjligheter till skolgång. Denna siffra måste förändras med skyndsamhet!

Det sker fantastiska framgångar i världen, men vägen till mål är fortfarande lång att vandra. Det finns skäl att öka takten. Artikeln ger anledning till såväl glädje som oro. Medvetenhet är en viktig nyckel till framgång, även om det är praktisk handling som ger resultat.

Det finns oerhört många oroshärdar i världen. Utbildning för såväl flickor som för pojkar skapar skillnader för såväl barnen som för familjerna, liksom för samhället i stort, och det är oerhört viktigt att de är tillgängliga (& obligatoriska) för alla barn och att de kan hålla en god kvalité.

Utbildningsfrågornas och skolväsendets varande liksom dess kvalité måste prioriteras i oroshärdarna över världen - i dem alla. Detta bör uppmärksammas i biståndsdiskussionerna, i de ideella organisationerna som verkar i regionerna, i debatten generellt och särskilt i de svenska företag som finns i dessa länder ute i världen. Det bör uppmärksammans tillsammans med aktiv handling kring riktning, tillgång och skyddsvärde.

Bristen på skolor ökar risken för krig. Tillgången till skolor skapar skillnad. De åstadkommer storverk och kan skapa en oerhörd höjning av livskvalité - för många.

Hela världen måste enas kring uppgiften att barnens och ungdomarnas skolgång alltid måste prioriteras. Det skapar skillnad i evinnerlig tid.

Anette Grinde

Inga kommentarer: