tisdag 15 mars 2011

Indien; Vi vaknade till ljuden av syrsor..

Indien är landet där ljuden hörs. Jag har många gånger förundrats över ljuden i detta land och vi har ställt oss frågan om hur många av människorna som är hörselskadade av allt ljud som man där dagligen översköljs av. Oljudet fortsätter att ljuda i öronen på kvällen, när det har tystnat utanför. Det är som om det nästan aldrig är riktigt tyst.

Vi har färdats i trafiken. Vi har färdats på landsbygd och i städer. Trafiken är verkligen ljudlig. Bussarna tutar alltid när de närmar sig, bilar och motorcyklar likaså. Och lastbilarna naturligtvis också. De skall alltid förbi och då skall de alltid göra sig synliga genom att höras. Inte med en mild liten tutning, utan med ett långt plågsamt bröl.Vi har verkligen vaknat till olika ljud i detta land.

Trafiken kommer tidigt igång i städerna och håller på långt fram på kvällskvisten. Trafikbruset är ett skarpt och hårt ljud, och de hörs särskilt i städerna.

Vi har t ex vaknat till aktiva busshorn, böneutrup, kvarnar som bankar, kyrkklockor, sång & predikan över hela nejden, syrsor som en hel symfoni och restaurangslammer. Morgonen när vi vaknade till ljudet av syrsor var alldeles osannolik. Det var ett ljuvligt ljud.

Det är verkligen Indien, på något särskilt sätt, alla dessa ljud. Ljuden är fantastiska, även om de ibland är bedövande och skadliga. Vi önskade att vi kunde ta med alla dessa ljud hem, för er att lyssna på. Vi får helt enkelt övergå från stillbilder utan ljud till rörliga bilder med ljud på vår nästa resa.

Anette Grinde - NtjeSe tid & plats för föredrag
om vår Indienresa;

Inga kommentarer: