tisdag 15 mars 2011

Indien; Saltutvinningsindustrin

Tamil Nadu - tamilernas land - är en delstat i Indien, belägen längst i syd, på den östra sidan. Landskapet är platt. Vi åker nära kusten.

En vanlig industri i det låga landskapet på ostkusten är saltutvinningsindustrin. Den syns tydligt i markerna, t ex efter Tuticorin. Hela landskapet, på ömse sidor om vägen, är täckt av saltutvinningsbäddar. Vi ser dem i mil efter mil. Det ser lite överexploaterat ut i det annars vackra landskapet, men det är ändå ett viktigt nyttjande av de tillgängliga naturresurserna.

Stora områden har dammats in. Små och stora bäddar syns allteftersom i landskapet. Genom rör och i kanaler pumpas eller rinner vattnet in från havet, som ligger strax nära. Bäddarna fylls kontrollerat på med vatten, som dunstar. Det fylls på med det salta havsvattnet igen. Vi ser hela tiden saltbäddar i olika stadier och vi ser stora saltupplag efter vägen.

Kvinnor och män paketerar saltet i små och stora säckar. Detta transporteras sedan vidare till grossister eller detaljister i städer och på landsbygd. I Tamil Nadus kustlandskap är detta en mycket vanlig industri. Vi ser dem i mil efter mil.

Anette Grinde

Se tid & plats för föredrag
om vår Indienresa;
www.foretagshuset.net

Inga kommentarer: