måndag 7 mars 2011

Litteratur; Marnas Hemlighet - berättelser från Gaza


Titel; Marnas hemlighet - berättelser från Gaza.
Författare; Lotta Schüllerqvist
ISBN; 9789173893794
Bokförlaget Atlas

Böcker om Gaza och om människorna i detta konflikthärjade område är angeläget - ur många perspektiv. Därför är detta en angelägen bok. Det är angeläget med annorlunda berättelser. Annorlunda, så att de inte bara beskriver kris, övergrepp och konflikter. I området finns det människor som lever, skrattar och njuter.

Därför ser vi med glädje att vi här kan läsa en bok som berättar om människorna som lever i området. Hur lever dem, egentligen? Går det att leva där? Finns där lycka och skratt i deras vardag?

Ja, det gör det onekligen. Det går att leva där och människorna stretar vidare. Ja, det finns lycka och skratt. Det finns ungar och bus. Det finns glädje, men också en outsägligt stor sorg.

Denna bok har en allvarlig ton. Den skapar glädje och sorg. Jag rekommenderar dig att läsa den.

Anette Grinde


DN om boken
Inga kommentarer: