onsdag 10 februari 2010

Låt privatpersonerna ansöka om sin egen skattereduktion

Låt mig först slå fast att Rot och Rut är bra.

Rot och Rut skapar arbetstillfällen. De skapar konsumtion. De skapar skattepengar. De skapar tid för att göra annat än det vi inte riktigt kan eller vill. De skapar plus för många.

Men det finns delar av Rot och Rut som är riktigt förskräckliga. De delarna behöver lagstiftaren med skyndsamhet göra något åt. Med skyndsamhet.

Det gäller fakturamodellen och företagarnas ansvar för privatpersonernas skatterekvisition. Den skapar en avsevärd administrativ extra börda för företagarna. Den skapar en risk genom möjliga felbedömningar ur flera perspektiv. Regelsystemet är på många sätt inte helt enkelt och bedömningsrisken ligger hos företagarna. Reglerna skapar frågor och problematik som helt enkelt inte bör ligga på företagarnas bord.

Och. De skapar, har det visat sig, en mycket stor fördöjning i kredittiden för företagarna. De kundfordringar som förr kom in på 10 dagar från kunden, kommer nu i bästa fall in på 30 dagar. I detta ligger också flera administrativa steg på vägen. Med kostnader för företagaren som följd. I värsta fall tar det flera månader innan företagaren har fått sina pengar för utfört arbete. Detta sker eftersom pengarna skall gå genom Skatteverket, där verket skall utreda om privatpersonen har rätt till avdraget. Under tiden får hantverkaren vänta på att få betalt för det arbete som han eller hon har utfört. Han/hon får därtill bära risken för att inte få betalt.

Någon ränta syns inte till med anledning av förseningen. Något besked har inte heller setts eller hörts, som berättar vad förseningen beror på och/eller om företagaren skall komplettera med någon uppgift till Skatteverkets beslut. Det är alldeles tyst och inga pengar syns till. Till detta är telefonkötiden lång och brev/mailfrågor besvaras med tystnad.

Under tiden skall Skatteverket ha in sina momspengar. Om företagaren dröjer med detta blir det omedelbart en förseningsavgift och ränta på förseningen.

Det har länge efterfrågats en förenkling av regelsystemen för företagarna i vårt land. Fakturamodellen till Rot och Rut är inte en förenkling för företagarna. Det är ett starkt felutnyttjande av fantastiska yrkesmänniskor.

Rot och Rut är fantastiskt bra. Men fakturamodellen är riktigt, riktigt usel. Det är hög tid för Skatteverket att informera lagstiftaren om att de inte lyckas hålla sin intention om betalning till företagarna på 10 dagar. På långa vägar.

Det är också hög tid att lagstiftaren inser att de lade en börda på företagarna som de inte borde ha lagt. Med den insikten bör de ändra lagen. Låt privatpersonen ansöka om sin egen skattereduktion. Låt företagarna slippa den bördan.

Anette Grinde - Företagshuset
Sdbybrg 2010 02 09

1 kommentar:

Lena M sa...

Håller helt med dig om att det var bättre som det var tidigare, att privatpersonerna får tillbaka pengarna. Nu finns det företagare som helt öppet tar fullt betalt med hänvisning til att de "skiter i ROT" - de orkar helt enkelt inte hålla på med pappersexercisen och har inte råd att vänta, när de är enmansföretag.